Sök i arbetsgivarguiden

Anställa utländsk arbetskraft

Innan du anställer utländsk personal är det viktigt att undersöka om personen behöver arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.

Du kan dömas till böter och i vissa fall fängelse om du anställer en utländsk medborgare som ska ha arbetstillstånd men som saknar det.

Olika regler gäller för medborgare inom och utom EU.

Du hittar mer information om detta i kapitlet Utländsk arbetskraft.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in