Sök i arbetsgivarguiden

Konkurrensklausul

För att förhindra att dina anställda tar med sig företagshemligheter till konkurrenter, kan du som arbetsgivare använda dig av en konkurrensklausul i anställningsavtalet.

Mellan Svenskt Näringsliv och PTK finns ett avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal.  IKEM har antagit avtalet och det är därmed gällande för IKEM:s medlemsföretag. Avtalet tillämpas på tjänstemän.

Konkurrensklausuler tar normalt sikte på vad som gäller efter det att anställningen har upphört. Utgångspunkten är då att arbetstagaren är fri att ta vilken anställning som helst. Denna rätt kan dock ha begränsats genom avtal med den förre arbetsgivaren, en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler är som huvudregel tillåtna med bör användas restriktivt.

Normalt innebär en konkurrensklausul att arbetstagaren förbinder sig att under viss tid efter anställningens upphörande, så kallad karenstid, inte ta anställning hos en konkurrent eller på annat sätt bedriva konkurrerande verksamhet. En sådan klausul är vanligen kombinerad med en vitesklausul för den händelse arbetstagaren skulle bryta mot överenskommelsen. Vite innebär skyldighet att betala ett i förväg bestämt belopp.

Om en konkurrensklausul är för hård, till exempel om karenstiden är alltför lång eller vitesbeloppet är för högt, kan klausulen komma att jämkas av domstol. Om arbetsgivaren säger upp den anställde på grund av arbetsbrist anses normalt att en konkurrensklausul förlorar sin verkan.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in