Sök i arbetsgivarguiden

Sekretessklausul

I normala fall har en anställd lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Det betyder att den anställde inte får agera för att orsaka skada för sin arbetsgivare. Den anställda har också viss tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter som kan skada arbetsgivaren.
  • Om en anställd bryter mot tystnadsplikten kan den bli skyldig till skadestånd och/eller bli avskedad.

För tjänstemän finns lojalitetsplikten reglerad i kollektivavtal. När anställningen upphör försvinner lojalitetsplikten och för att förlänga tystnadsplikten, så att den fortsätter att gälla även när anställningen har upphört, kan arbetsgivaren och den teckna ett separat sekretessavtal.

Lagen om företagshemligheter reglerar också situationer när en anställd läcker företagshemlig information. En anställd, eller tidigare anställd, kan då bli skadeståndsskyldig. I det fall anställningen har upphört krävs ”synnerliga skäl” för att den anställde ska kunna bli skadeståndsskyldig.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in