Sök i arbetsgivarguiden

Arbetstidsförkortning

Det är i IKEM:s kollektivavtal som du hittar gällande regler om arbetstidsförkortning.
  • I kollektivavtal med IF Metall eller arbetaravtalen är det i huvudsakligen Dagarbetstidsmodellen och Livsarbetstidsmodellen som gäller. 

  • I tjänstemännens kollektivavtal regleras arbetstidsförkortningen enligt Livsarbetstidsmodellen. 

Dagarbetstidsmodellen 

Dagarbetstidsmodellen innebär att ett antal dagar per år avsätts till arbetstidsförkortning enligt överenskommelse mellan företaget och den lokala fackliga klubben. 

Modellen är lokalt dispositiv och har byggts upp under avtalsåren 1998-2007. Hur den faktiska avsättningen ser ut i det enskilda företaget är därför beroende av hur det har hanterats lokalt inom respektive avtalsdel. 

Om tillämpningsregler för Dagarbetstidsmodellen inte kan träffas genom lokal överenskommelse, ska beräkningen göras i proportion till den anställdes arbetade tid under föregående år. Beräkning görs på samma sätt som för Livsarbetstidsmodellen.

Livsarbetstidsmodellen 

Livsarbetstidsmodellen bygger på att den anställde tjänar in en avsättning för att året därpå kunna välja om avsättningen ska användas som betald ledig tid, kontant ersättning eller som en pensionspremie.

Arbetsgivaren avsätter värdet för varje anställd till livsarbetstidskontot den 31 mars varje år. Detta under förutsättning att företaget inte avtalat om att tillämpa kalenderår istället. 

Hur stor är avsättningen? 

Avsättningen skiljer sig mellan IKEM:s olika kollektivavtalen. Skillnaderna kan gälla val av modell för arbetstidsförkortning, men även antalet dagar kan variera. Därtill ger alla kollektivavtal möjlighet att anpassa reglerna genom överenskommelser med det lokala fackförbundet. 

Kontakta oss på IKEM om du behöver diskutera storleken eller värdet av arbetstidsförkortningen vid ert företag. 

 

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in