Sök i arbetsgivarguiden

Ordinarie arbetstid

Ordinarie arbetstid är det antalet timmar en anställd i genomsnitt ska arbeta under en arbetsvecka eller per år.

För arbetare gäller följande om inget annat avtalats lokalt: 

Ordinarie arbetstid över ett år: 

Arbete: Dagarbete
Arbetstidens längd: 2.012 timmar i genomsnitt per år;  40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka

Arbete: Kontinuerligt tvåskiftsarbete 
Arbetstidens längd: 1.912 timmar i genomsnitt per år;  38 timmar i genomsnitt per helgfri vecka

Arbete: Intermittent tvåskiftsarbete
Arbetstidens längd: 1.912 timmar i genomsnitt per år;  38 timmar i genomsnitt per helgfri vecka

Arbete: Intermittent treskiftsarbete
Arbetstidens längd: 1.912 timmar i genomsnitt per år;  38 timmar i genomsnitt per helgfri vecka

Arbete: Kontinuerligt treskiftsarbete och arbete under jord 
Arbetstidens längd: 1.768 timmar i genomsnitt per år 

OBS! Den ordinarie arbetstiden skiljer sig något för företagen som omfattas av kollektivavtalen gemensamma metall och explosivämnesindustrin. Möjlighet finns att lokalt komma överens om andra ordinarie arbetstider inom respektive kollektivavtalsområde.


Till kollektivavtalen

För tjänstemän får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka. För intermittent treskiftsarbete får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 38 timmar per helgfri vecka. För kontinuerligt treskiftsarbete får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 36 timmar per helgfri vecka.

För tjänstemän som följer produktionen, normalt arbetsledare, gäller särskilda regler. Du hittar informationen i kollektivavtalet.  

Förläggning av arbetstid

Förläggning av den ordinarie arbetstiden fastställs genom lokal överenskommelse för respektive arbetsställe. Sådan överenskommelse bör träffas i god tid före varje nytt år. Överenskommen arbetstid kan också gälla tillsvidare och ändras vid behov.

Möjlighet finns också att komma överens om förläggning av den ordinarie arbetstiden direkt med den enskilde arbetstagaren. Saknas lokal överenskommelse eller överenskommelse med enskild arbetstagare förläggs arbetstiden enligt de så kallade stupstockarna i avtalen, se respektive kollektivavtal.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in