Sök i arbetsgivarguiden

Övertid och mertid

Övertid är den arbetstid som överstiger den ordinarie arbetstidsmåttet för en heltidsanställd. När det gäller deltidsanställda kallas den arbetstid som ligger utanför den ordinarie arbetstidsmåttet för mertid.

Kollektivavtalen reglerar hur mycket en arbetstagare får arbeta övertid respektive mertid. Reglerna skiljer sig något beroende på kollektivavtalsområde.

En heltidsanställd arbetstagare är skyldig att arbeta övertid om arbetsgivaren kräver det. Arbetsgivaren kan beordra övertid när som helst men bör meddela detta före den sista rasten.

Det finns inget förbud mot att beordra övertid senare, inte heller mot att beordra övertiden en viss tid innan övertidsuttaget. Däremot är det inte tillåtet är att ordna arbetet så att övertiden blir en del av den ordinarie arbetstidsplaneringen. En arbetstagare som har bärande skäl för att inte arbeta övertid kan i vissa fall befrias från sin skyldighet att arbeta övertid.

En deltidsanställd arbetstagare kan inte beordras till mertidsarbete om detta inte särskilt har överenskommits. Det är lämpligt att avtala om mertidsarbete redan vid anställningen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in