Arbetsgivarguiden

Stöd för dig som är chef eller arbetar med personaladministrativa frågor.

Du hittar genom att skriva ett sökord eller klicka på en undersida.

Nya regler gällande konflikträtt

Den 1 augusti ändrades MBL:s regler om konflikträtt på arbetsmarknaden. Ändringarna innebär en inskränkning av konflikträtten när arbetsgivaren har kollektivavtal.

Ny handbok om lönekartläggning

Enligt lag ska alla arbetsgivare varje år genomföra en lönekartläggning med avsikt analysera löneskillnader med avseende på kön. Om du har tio eller fler anställda ska detta arbete dessutom dokumenteras. Vårt stödmaterial har tagit fram med avsikt att vägleda och underlätta i detta arbete.

Industridagen

Det är i samverkan mellan industriföretag, lärosäten och offentliga aktörer som framgång skapas. Det industriella Sverige är många berättelser om olika regioners utveckling, där möjligheter till omställning, anpassning och en trygg bas i symbios ger framgång globalt.

Sök i arbetsgivarguiden
Låsta dokument. Endast för våra medlemmar.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in