Arbetsgivarguiden

Stöd för dig som är chef eller arbetar med personaladministrativa frågor.

Du hittar genom att skriva ett sökord eller klicka på en undersida.

Ny vägledning från oss!

Vägledningen ger stöd i den arbetsrättsliga processen när ett företag behöver göra en driftsinskränkning. För att kunna ladda ner "Processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist" måste du vara inloggad. 

Du hittar vägledningen i kapitlet Avsluta anställning och sidan Uppsägning på grund av arbetsbrist

Om du har fler frågor kring detta kontaktar du IKEM:s arbetsgivarjour på telefon 010-455 38 80 eller e-postar till jouren@ikem.se.

Skapa inloggning

Om du fyller i formuläret som vi länkar till kommer du att få åtkomst till alla sidor som är viktiga för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen.

Det enda du behöver för att skapa inloggningen är företagets organisations- och medlemsnummer. Du hittar medlemsnumret på fakturan från Svenskt Näringsliv. Men du kan även kontakta oss så får du hjälp. Ring gärna 010-455 38 50.

Ny handbok om lönekartläggning

Enligt lag ska alla arbetsgivare varje år genomföra en lönekartläggning med avsikt analysera löneskillnader med avseende på kön. Om du har tio eller fler anställda ska detta arbete dessutom dokumenteras. Vårt stödmaterial har tagit fram med avsikt att vägleda och underlätta i detta arbete.

Sök i arbetsgivarguiden
Låsta dokument. Endast för våra medlemmar.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in