Nya regler i LAS och Huvudavtalet

Den 8 juni 2022 antog riksdagen regeringens förslag om ändringar i LAS och nya former av stöd för arbetstagares omställning på arbetsmarknaden. Den 22 juni 2022 undertecknades Huvudavtalet av Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Avtalet antogs av IKEM dagen därpå. Bestämmelserna i lag och avtal börjar gälla från och med den 1 oktober 2022.

Den övergripande innebörden av förändringarna är att individens anställningsskydd anses utgöras av dennes kompetens, snarare än av antalet anställningsår.  

Passa på och anmäl dig till ett eller flera av våra webbinarier som vi presenterar här.

För information om omställnings- och kompetensstödet hänvisar vi till Avtalat.se och sidan Utökat omställnings- och kompetensstöd 

WEBBINARIE: Nya regler om turordning och ”hyvling” 20 sept kl 9-10

Den 1 oktober 2022 kan de nya turordningsbestämmelserna i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO börja tillämpas. På webbinariet redogör vi för processen vid arbetsbrist och sätter de nya turordningsreglerna i sitt sammanhang. Du får en god kännedom om reglernas innehåll och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag.

Kursen vänder sig till dig som är chef, personalchef eller på annat sätt arbetar med HR-frågor.

Ur innehållet

 • När aktualiseras turordningsbestämmelser i en arbetsbristprocess
 • De nya reglerna om ”hyvling”
Anmälan 20 sept kl 9-10

WEBBINARIE: Saklig grund blir sakliga skäl 28 sept kl 9-10:30

Den 1 oktober 2022 börjar bestämmelserna om sakliga skäl i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO tillämpas. Samtidigt börjar de nya reglerna i LAS om att anställningen, som huvudregel, inte består under tvistetiden att gälla.
Webbinariet ger dig en god kännedom om reglernas innehåll och hur du som arbetsgivaren behöver agera för att lyckas med en uppsägning av personliga skäl eller ett avskedande.

Kursen vänder sig till dig som är chef, personalchef eller på annat sätt arbetar med HR-frågor.

Ur innehållet

 • Vad vet vi om begreppet ”sakliga skäl”?
 • Vägen till en framgångsrik uppsägning av personliga skäl
Anmälan 28 sept 9-10:30

WEBBINARIE: Nya regler om bemanning/inhyrning 6 okt kl 9-10

Den 1 oktober 2022 ska nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare och i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO börja tillämpas. Det här webbinariet ger dig god kännedom om reglernas innehåll och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag.
Kursen vänder sig till dig som är chef, personalchef eller på annat sätt arbetar med HR-frågor.

Ur innehållet

 • Uthyrningslagens tillämpningsområde
 • Praktiska konsekvenser av de nya bestämmelserna.
Anmälan 6 okt kl 9-10

WEBBINARIE: Ledighet med det nya studiestödet 13 okt kl 9-10

Den 1 oktober 2022 börjar ett nytt regelverk gälla som ger anställda förbättrade möjligheter att utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. För anställda i privat sektor gäller även ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd.
Webbinariet har fokus på de ledighetsfrågor som kan uppstå i samband med att en anställd planerar att studera. Du får en god kännedom om reglernas innehåll och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag.

Kursen vänder sig till dig som är chef, personalchef eller på annat sätt arbetar med HR-frågor.

Ur innehållet

 • En anställds rätt till ledighet
 • Arbetsgivarens möjlighet att skjuta upp en begärd ledighet
 • Arbetsgivarens möjlighet att neka en begärd ledighet
 • Arbetstagarens rätt till återgång i arbete
Anmälan 13 okt kl 9-10

WEBBINARIE: Tidsbegränsade anställningar på IKEM:s kollektivavtal 19 okt kl 9-10

Den 1 oktober 2022 börjar bestämmelserna om särskild visstidsanställning ”SÄVA” i LAS gälla. För IKEM:s medlemsföretag gäller istället kollektivavtalade tidsbegränsade anställningar.
Webbinariet ger dig en god kännedom om reglerna om tidsbegränsade anställningar i våra kollektivavtal och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag i praktiken.

Kursen vänder sig till dig som är chef, personalchef eller på annat sätt arbetar med HR-frågor.

Ur innehållet:

 • Vilka tidsbegränsade anställningsformer finns i IKEM:s kollektivavtal?
 • Vad innebär det att provanställning enligt LAS inte kan användas?
Anmälan 19 okt kl 9-10

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in