#Avtal2023

Den sista mars 2023 löper våra större kollektivavtal ut. Fredagen den 24 mars accepterade IKEM det första budet från industrins medlare (de opartiska ordförandena) där förslaget är en löneökning på 6,5 procent under en tvåårsperiod.

En av IKEM:s viktigaste uppgifter är att erbjuda våra cirka 1 250 medlemsföretag bra kollektivavtal som hjälper till att stärka företagens konkurrenskraft. IKEM har tio kollektivavtal – ett tjänstemannaavtal och nio avtal för anställda inom produktionen i olika delar inom innovations- och kemiindustrin. Nu ska avtalen förhandlas om.

Exceptionellt läge

Det exceptionella läget i Sverige – och i omvärlden – gör att det finns flera viktiga faktorer att hänsyn till i årets avtalsförhandlingar.

 • Konjunkturavmattning – eventuell lågkonjunktur.
 • Ökade produktionskostnader, som exempelvis elkostnader.
 • Vi väntar en stigande arbetslöshet.
 • Vår industri är konkurrensutsatt globalt.
 • Sverige har bland världens högsta lönekostnader.
 • Svag produktivitetsutveckling.
 

IKEM:s kollektivavtal

IKEM har tio kollektivavtal. Det största avtalet för anställda inom produktionen är I-avtalet som omfattar över 20 000 anställda. Alla företag omfattas av Tjänstemannaavtalet som gäller för över 36 000 anställda.

 • Tjänstemannaavtalet gäller till och med 31 mars 2023
 • I-avtalet gäller till och med 31 mars  2023
 • Kemiska fabriker gäller till och med 31 mars 2023
 • Gemensamma metall gäller till och med 31 mars 2023
 • Återvinningsföretag gäller till och med 31 mars 2023
 • Oljeraffinaderier  gäller till och med 31 maj 2023
 • Glasindustrin  gäller till och med 31 maj 2023
 • Explosivämnesindustrin gäller till och med 30 juni 2023
 • Sockerindustrin gäller till och med 31 maj 2023
 • Tvätt- och textilservice gäller till och med den 30 juni 2023.

Läs mer om IKEM:s kollektivavtal

Vilka förhandlar vi med?

IKEM förhandlar om nya avtal för anställda inom produktionen med IF Metall, och om nytt tjänstemannaavtal med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna. 

Industrin sätter ”märket”

Det är industrin som sätter det så kallade ”märket”. Man kan säga att det är riktmärket eller normen för nya löner och villkor för arbetsmarknaden. Industrin sätter märket för att löneökningarna i samhället sammantaget inte ska bli högre än ekonomin tål och skapa inflation. Målet är reallöneökningar över tid som inte äts upp av inflationen. 

#Avtal2023 – Nyheter

 • Nyhet:

  Facken säger nej till industrins medlare

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  Facken inom industrin säger nej till det första budet som de opartiska ordförandena har lagt fram. Detta medan IKEM och övriga arbetsgivarförbund inom industrin accepterat OpO:s första bud. Budet innebär en löneökning på 6,5 procent under en tvåårsperiod och presenterades i den första hemställan som lämnades till parterna i torsdags.

 • Nyhet:

  IKEM accepterar budet på 6,5 procent

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  IKEM har idag godkänt hemställan från industrins medlare (de opartiska ordförandena). Hemställan innebär en löneökning på 6,5 procent under en tvåårsperiod. Slutförhandlingarna fortsätter och de nya avtalen ska vara färdiga senast 31 mars.

 • Nyhet:

  IKEM har svarat på förslag till avtal

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  De så kallade opartiska ordförandena (OpO), som är industrins medlare, har lämnat ett förslag till modell för de nya kollektivavtal för industrin. De föreslår ett treårigt kollektivavtal men anger ännu inga detaljer som till exempel löneökningar.

 • Nyhet:

  Mitt i en intensiv avtalsrörelse

  • #Avtal2023

  Förhandlingarna kring nya kollektivavtal har pågått snart två månader och är nu inne i ett intensivt skede. Slutförhandlingarna i mars kommer handla om vilka löneökningar som är möjliga att göra i avtalen – och avtalsperiodens längd.

Webbinarier och utbildningar

 • Webbinarie 

  #Avtal2023: De nya kollektivavtalen

  Från och med den 1 april 2023 gäller nya avtal på följande avtalsområden: Tjänstemannaavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och Återvinningsindustrin. 

Företagen står inför stora utmaningar. Vi förhandlar för att stärka företagens utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft.

Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM

Så här ser tidslinjen ut för #Avtal2023

 • 21/12

  Växling av avtal

  Den 21 december 2022 växlade IKEM avtalskrav med motparterna IF Metall, Ledarna, Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och därmed är avtalsförhandlingarna igång.

 • jan

  Förhandlingsperiod

  Efter helgerna påbörjar vi våra interna möten då vi noggrant går igenom inkomna krav från motparterna. Därefter har vi enskilda möten med varje part (IF Metall, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer) då vi diskuterar det specifika kollektivavtalet. 

  Nu går vi in i förhandlingarna på allvar. Den här perioden pågår i två månader, från och januari till och med februari.

 • mar

  Mars: Dags för Opartiska ordföranden (OpO)

  En månad innan avtalen löper ut träder de opartiska ordförandena in i förhandlingarna och bistår parterna.  Deras uppgift är också att bidra till ökad samordning vid kollektivavtalsförhandlingarna.

 • 31/3

  Senast 31 mars 2023

  Den 31 mars är ett viktigt datum. Det är då IKEM:s stora avtal slutar att vara giltiga. Avtalen som ingår här är:  Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och avtalet för Återvinningsföretagen.

  Dessutom löper nästan hela den privata och stora delar av den offentliga marknadens avtal ut 31 mars. 

 • 7

  Inget avtal? Partsgemensamma överläggningar i sju dagar

  Om inte IKEM tecknat nya kollektivavtal med motparterna för de avtal som slutar att gälla den 31 mars går förhandlingsprocessen in i så kallade partsgemensamma överläggningar. Överläggningarna pågår i sju kalenderdagar. 

  De opartiska ordförandena, OpO, är de som leder förhandlingarna. Det är också fastlagt att OpO får komma med högst två hemställan till parterna.

  Fortfarande inget avtal?

  Om vi inom industrin inte kommer överens och sätter märket inom sju kalenderdagar efter 31 mars så råder inte fredsplikt längre. Utan nya kollektivavtal finns det risk för konflikter på arbetsmarknaden. 

 • 1/4

  IKEM påbörjar en ny förhandlingsomgång

  Efter den 31 mars påbörjar IKEM en ny förhandlingsomgång för kollektivavtalen gällande oljeraffinaderier och glasindustrin eftersom de avtalen upphör att gälla den 31 maj 2023. Så därmed sitter vi åter vid förhandlingsbordet tillsammans med vår motpart IF Metall.

 • 30/6

  Slutförhandlat senast 30 juni

  IKEM:s avtalsförhandlingar är klart 30 juni då vårt kollektivavtal för Tvätt- och textilservice ska vara undertecknat och klart. 

Industriavtalet – grunden för en god löneutveckling

Industriavtalet främjar industrins utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft och lägger därmed grunden för god löneutveckling och goda villkor i övrigt för de anställda.

Läs mer om Industriavtalet och varför det är bra för Sverige