#Avtal2023

IKEM har nya kollektivavtal gällande Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Gemensamma metall, Kemiska fabriker, Återvinningsföretagen, Sockerindustrin, Explosivämnesindustrin, Oljeraffinaderier, Glasindustrin och Tvätt- och textilservice. Avtalet för Tvätt- och textilservice blev klart den 29 juni och därmed är våra avtalsförhandlingar klara för denna gång. Här har vi samlat alla nyhetsartiklar om IKEM:s avtalsförhandlingar 2023.

En av IKEM:s viktigaste uppgifter är att erbjuda våra cirka 1 250 medlemsföretag bra kollektivavtal som hjälper till att stärka företagens konkurrenskraft. IKEM har tio kollektivavtal – ett tjänstemannaavtal och nio avtal för anställda inom produktionen i olika delar inom innovations- och kemiindustrin. Nu ska avtalen förhandlas om.

Exceptionellt läge

Det exceptionella läget i Sverige – och i omvärlden – gör att det finns flera viktiga faktorer att hänsyn till i årets avtalsförhandlingar.

 • Konjunkturavmattning – eventuell lågkonjunktur.
 • Ökade produktionskostnader, som exempelvis elkostnader.
 • Vi väntar en stigande arbetslöshet.
 • Vår industri är konkurrensutsatt globalt.
 • Sverige har bland världens högsta lönekostnader.
 • Svag produktivitetsutveckling.
 

IKEM:s kollektivavtal

IKEM har tio kollektivavtal. Det största avtalet för anställda inom produktionen är I-avtalet som omfattar över 20 000 anställda. Alla företag omfattas av Tjänstemannaavtalet som gäller för över 36 000 anställda.

 • Tjänstemannaavtalet gäller till och med 31 mars 2025
 • I-avtalet gäller till och med 31 mars  2025
 • Kemiska fabriker gäller till och med 31 mars 2025
 • Gemensamma metall gäller till och med 31 mars 2025
 • Återvinningsföretag gäller till och med 31 mars 2025
 • Oljeraffinaderier  gäller till och med 31 maj 2025
 • Glasindustrin  gäller till och med 31 maj 2025
 • Explosivämnesindustrin gäller till och med 30 juni 2025
 • Sockerindustrin gäller till och med 31 maj 2025
 • Tvätt- och textilservice gäller till och med den 30 juni 2025.

Läs mer om IKEM:s kollektivavtal

Vilka förhandlar vi med?

IKEM förhandlar om nya avtal för anställda inom produktionen med IF Metall, och om nytt tjänstemannaavtal med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna. 

Industrin sätter ”märket”

Det är industrin som sätter det så kallade ”märket”. Man kan säga att det är riktmärket eller normen för nya löner och villkor för arbetsmarknaden.

#Avtal2023 – Nyheter

 • Nyhet:

  IKEM tecknar kollektivavtal för tvättindustrin

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  IKEM – Innovations- och kemiindustrierna har idag tillsammans med IF Metall tecknat kollektivavtal för tvättindustrin och textilservicebranschen.

 • Nyhet:

  Nya kollektivavtal

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  IKEM har tecknat nya kollektivavtal gällande Glasindustrins kollektivavtal samt avtalet för Explosivämnesindustrin. Glasindustrins kollektivavtal gäller från och med den 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025 och Explosivämnesindustrins avtal gäller från och med 1 juli 2023 till och med 30 juni 2025.

 • Nyhet:

  Nytt avtal för glasindustrin

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  Inom ramen för Industriavtalet har IKEM den 25 maj 2023 träffat ett nytt kollektivavtal för Glasindustrin med IF Metall. Avtalet gäller från och med 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.

 • Nyhet:

  Nya kollektivavtal

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  IKEM har tecknat nya kollektivavtal gällande Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Gemensamma metall, Kemiska fabriker, avtalet för Återvinningsföretag, Sockerindustrin och Oljeraffinaderier.

Webbinarier och utbildningar

 • Webbinarie 

  #Avtal2023: De nya kollektivavtalen

  Från och med den 1 april 2023 gäller nya avtal på följande avtalsområden: Tjänstemannaavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och Återvinningsindustrin. 

Företagen står inför stora utmaningar. Vi förhandlar för att stärka företagens utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft.

Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM

Så här ser tidslinjen ut för #Avtal2023

 • 21/12

  Växling av avtal

  Den 21 december 2022 växlade IKEM avtalskrav med motparterna IF Metall, Ledarna, Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och därmed är avtalsförhandlingarna igång.

 • jan

  Förhandlingsperiod

  Efter helgerna påbörjar vi våra interna möten då vi noggrant går igenom inkomna krav från motparterna. Därefter har vi enskilda möten med varje part (IF Metall, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer) då vi diskuterar det specifika kollektivavtalet. 

  Nu går vi in i förhandlingarna på allvar. Den här perioden pågår i två månader, från och januari till och med februari.

 • mar

  Mars: Dags för Opartiska ordföranden (OpO)

  En månad innan avtalen löper ut träder de opartiska ordförandena in i förhandlingarna och bistår parterna.  Deras uppgift är också att bidra till ökad samordning vid kollektivavtalsförhandlingarna.

 • 31/3

  Senast 31 mars 2023

  Den 31 mars är ett viktigt datum. Det är då IKEM:s stora avtal slutar att vara giltiga. Avtalen som ingår här är:  Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och avtalet för Återvinningsföretagen.

  Dessutom löper nästan hela den privata och stora delar av den offentliga marknadens avtal ut 31 mars. 

 • 7

  Inget avtal? Partsgemensamma överläggningar i sju dagar

  Om inte IKEM tecknat nya kollektivavtal med motparterna för de avtal som slutar att gälla den 31 mars går förhandlingsprocessen in i så kallade partsgemensamma överläggningar. Överläggningarna pågår i sju kalenderdagar. 

  De opartiska ordförandena, OpO, är de som leder förhandlingarna. Det är också fastlagt att OpO får komma med högst två hemställan till parterna.

  Fortfarande inget avtal?

  Om vi inom industrin inte kommer överens och sätter märket inom sju kalenderdagar efter 31 mars så råder inte fredsplikt längre. Utan nya kollektivavtal finns det risk för konflikter på arbetsmarknaden. 

 • 1/4

  IKEM påbörjar en ny förhandlingsomgång

  Efter den 31 mars påbörjar IKEM en ny förhandlingsomgång för kollektivavtalen gällande oljeraffinaderier och glasindustrin eftersom de avtalen upphör att gälla den 31 maj 2023. Så därmed sitter vi åter vid förhandlingsbordet tillsammans med vår motpart IF Metall.

 • 30/6

  Slutförhandlat senast 30 juni

  IKEM:s avtalsförhandlingar är klart 30 juni då vårt kollektivavtal för Tvätt- och textilservice ska vara undertecknat och klart. 

Industriavtalet – grunden för en god löneutveckling

Industriavtalet främjar industrins utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft och lägger därmed grunden för god löneutveckling och goda villkor i övrigt för de anställda.

Läs mer om Industriavtalet och varför det är bra för Sverige