Nyheter

Nyheter

Föråldrad syn på PVC ett hinder för en cirkulär ekonomi

11 jun 2021 | Plast
En föråldrad syn på PVC bland offentliga beslutsfattare, bedömningsorgan och intresseorganisationer är ett sannolikt större hinder mot ökad återvinning än nödvändig teknikutveckling, det skriver Lena Lundberg, verksamhetsansvarig för PVC Forum, i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Regeringen presenterade LAS-förslag

7 jun 2021 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Nu är regeringens utredningar om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden klara. Nu ska förslagen ut på remiss och planen är att förändringarna ska genomföras vid halvårsskiftet 2022.

Återvinning av PVC kan potentiellt bespara klimatet 6 500 000 ton koldioxid

4 jun 2021 | Plast
PVC Forums nya färdplan visar att cirka 3 200 000 ton PVC produkter finnas inbyggt i Sverige, varav 927 000 ton är fullt ut återvinningsbara och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Skulle denna återvinningspotential realiseras skulle det innebära en klimatbesparing om cirka 6 500 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges årliga utsläpp. För att detta ska kunna bli verklighet krävs satsningar på att stärka efterfrågan på återvunnet material samt i ny teknik som möjliggör återvinning.

Så får vi ett gynnsamt industriklimat i Sverige

2 jun 2021
Sverige är priviligierat med en stor industriproduktion. Det gynnar oss nu när svensk ekonomi återstartar efter pandemin. En fjärdedel av årets BNP-ökning väntas komma från industrin och investeringarna beräknas öka med elva procent. Men ska industrin fortsätta investera, skapa tillväxt och nya arbetstillfällen här i Sverige krävs både förutsägbara och gynnsamma förutsättningar, det skriver styrgruppen för industrins reformagenda i en debattartikel i Norrbottens-Kuriren.

Nya regler om arbetsanpassning

2 jun 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Från den 1 juni gäller Arbetsmiljöverkets nya regler, AFS 2020:5, om arbetsanpassning. Föreskrifterna har ett tydligare fokus på de arbetslivs- och arbetsplatsinriktade insatserna, det vill säga de delar som arbetsgivaren rår över.

Online: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete

31 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Den 6 maj höll vi ett webbinarium där vi gick igenom grunderna för systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga den metod som hjälper dig som arbetsgivare att hantera alla typer av arbetsmiljöförhållanden i er verksamhet.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in