Nyheter

Nyheter

Energipolitiken försvårar basindustrins klimatmål

1 jul 2020
Nu måste ansvariga politiker visahandlingskraft för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att svensk basindustri ska göra det vi är bäst på: produktion i världsklass som skapar välfärd och global klimatnytta. Hittills har risken för effektbrist, som kan leda till manuell frånkoppling av elanvändare, varit ett problem för kalla vinterdagar. Nu står det klart för alla att effektbrist även kan uppstå under varma sommardagar.

Tyskland tar över ordförandeskapet i EU

1 jul 2020
Med mottot ”Together for Europe´s recovery” tar Tyskland över ordförandeskapet i EU från den 1 juli till den 31 december 2020. Ordförandeskapets prioriterade frågor är återhämtning från Corona-pandemin, EU:s långtidsbudet, förhandlingar om de framtida relationerna med Storbritannien samt flera pågående ärenden som klimat, digitalisering och Europas roll i världen.

Distansarbete och arbetsmiljöansvar

26 jun 2020
Huvudregeln är att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar även när arbetstagare arbetar på distans, exempelvis hemifrån. Lagen gör ingen skillnad på var arbetet utförs. Enligt grunderna i arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Postcorona- hur återstartar vi bäst Sveriges industri?

17 jun 2020 | Arbetsgivarguiden
Svensk ekonomi går igenom en kris av en omfattning och ett djup som inte liknar något annat – den slår mot alla länder och nästan alla branscher.  Sverige kommer att behöva en omstart och det kan inte vänta. Hur vi agerar nu kommer att vara avgörande för vårt lands utveckling för en lång tid framöver. Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge.

MORE - MOnitoring Recyclates for Europé

17 jun 2020 | Plast
Att sluta kretsloppet för plast är ett gemensamt mål för alla företag inom plastindustrin. I dagsläget används omkring fem miljoner ton återvunnen plast årligen i den europeiska plastindustrin och det kommer krävas rejäla insatser för att nå europeiska kommissionens mål på att tio miljoner ton återvunnen plast ska användas årligen mellan 2025 och 2030. MORE, MOnitoring Recyclates for Europé, är en gemensam digital plattform som följer upp användningen av återvunnen plast inom den europeiska plastbearbetande industrin.

Återhämtningen dröjer för kemi- och plast och gummiindustrin

16 jun 2020
Kemi-, plast- och gummiindustrin är fortfarande hårt drabbade av coronakrisen. Index för maj hamnar på 71 – en klar recession. Det visar IKEM:s extra konjunkturbrev som kommer ut i dag. Verksamhetsförutsättningarna varierar dock stort mellan de olika delbranscherna, kemi-, läkemedel, plast- och gummi samt raffinaderi. När alla slås samman landar produktionsindex på 85.

Nya hygieniska gränsvärden på gång

16 jun 2020
EU har under 2019 fattat beslut om ett antal nya hygieniska gränsvärden med stöd av bland annat Kemiska agens-direktivet och Cancer-mutagen-direktivet. Det betyder att Sverige måste se över och anpassa de nationella värdena för de aktuella ämnena.

Preems verksamhet i Lysekil kan tillåtas enligt Mark- och miljööverdomstolen

16 jun 2020
Den 15 juni kom Mark- och miljööverdomstolens yttrande om Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Domstolen anser att den ansökta verksamheten kan tillåtas. Preem skriver i ett pressmeddelande att de ser beskedet som ett bra steg på vägen och ser fram emot en konstruktiv dialog under den fortsatta processen.

Har ditt företag tagit emot farliga kemikalier i bulk via sjötransport?

15 jun 2020
Sverige avser tillträda 2010 års HNS-konvention (Hazardous and Noxious Substances). Det innebär att den som under ett visst kalenderår har tagit emot farliga och skadliga ämnen som har transporterats i bulk till sjöss ska lämna uppgift om mottagna mängder till Sjöfartsverket. Den 1 september sker i förberedande syfte en första rapportering och som inte medför någon avgift.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in