Nyheter

 • Nyhet:

  Regeringen beslutar om nationell strategi för elektrifiering

  • Energipolitik

  Energiminister Farmanbar presenterade idag en nationell strategi för en kraftfull elektrifiering som har ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn. Strategin är omfattande och innehåller 67 förslag som ska genomföras inom de närmaste tre åren.

 • Nyhet:

  Lönesamtalet

  • Arbetsgivarguiden

  Innehåll bakom inloggning

 • Nyhet:

  Företagens klimat- och miljöambitioner bromsas av miljölagstiftningen

  • Grön omställning
  • Miljötillstånd

  Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till att reducera utsläpp. Däremot har lagstiftningen och stora delar av myndigheternas miljöarbete inte hängt med, skriver Anders Fröberg, ordförande för IKEM, Innovations- och kemiindustrierna samt för Svenskt Näringslivs miljötillståndsprojekt i en debattartikel i Sydsvenskan.

 • Nyhet:

  Kemi är lösningen

  • Kemikaliepolitik

  Kemi är nyckeln till omställning för i stort sett varje industriell näring, den är möjliggörare som kan bidra till att lösa samhällets största utmaningar, som pandemibekämpning, minska utsläppen av klimatgaser och åstadkomma cirkulära flöden. Utan innovativ kemi inga solceller, återvinningsbara batterier och plast eller kläder av cellulosa. Utan innovativ kemi inga läkemedel, energieffektiva byggnader eller infrastruktur.

 • Nyhet:

  Förslagen som kan fixa kompetenskrisen

  • Kompetensförsörjning

  Sju av tio svenska företag har idag svårt att få tag på kompetens. Så många som vart femte rekryteringsförsök misslyckas trots den växande arbetslösheten. Samtidigt har elever på de nationella yrkesutbildningsprogrammen sjunkit från 45 till 30 procent under de senaste 13 åren. Svenskt Näringsliv presenterar därför en reformagenda där de föreslår att företag och branscher får betydligt mer inflytande över den gymnasiala yrkesutbildningen.

 • Nyhet:

  Miljöorganisationerna saknar kunskap om PVC-plast

  • Plastfrågor

  PVC-branschen riktar nu stark kritik mot miljöorganisationerna för att de inte hängt med i utvecklingen av PVC. Därför varnas beslutsfattare för att lyssna på miljöorganisationernas rekommendationer om PVC.

 • Nyhet:

  Industrin efterlyser yrkesutbildade medarbetare samtidigt väljer få elever ett yrkesprogram

  • Kompetensförsörjning

  Snart är det dags för Sveriges alla niondeklassare att göra sitt gymnasieval. Den som väljer att läsa ett yrkesprogram kommer att ha goda förutsättningar att klara sig fint på arbetsmarknaden i framtiden. Men trots att det är den utbildningsbakgrund som flest företag efterfrågar är det allt färre som söker sig till yrkesprogrammen. Svenskt Näringsliv, IKEM och ett tiotal andra näringslivsorganisationer lyfter därför frågan i en serie lokala debattartiklar.

 • Nyhet:

  Naturvårdsverkets plastuppdrag

  • Plastfrågor

  I regleringsbrevet från regeringen till Naturvårdsverket för budgetåret 2022 finns flera uppdrag inom plastområdet. Ett av dessa är att arbeta med att rätt plast ska vara på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonomi. Enligt regeringen gör man stora satsningar i budgeten för 2022 för att uppnå en hållbar plastanvändning med giftfria och cirkulära plastflöden utan läckage. Här ingår 25 miljoner till Naturvårdsverkets arbete.

 • Nyhet:

  Fakta om den europeiska kemiindustrin

  • EU

  Europa är den näst största kemikalieproducenten i världen, men marknadsandelen har sjunkit från 24,9 procent år 2000 till 14, 4 procent 2020. Kina är den allt mer dominerande leverantören av kemikalier. Det framgår av senaste Facts and Figures of the European Chemical Industry som nu finns tillgänglig på Cefics webbplats.