Låt inte PFAS-förbudet bli praxis för svensk kemikaliepolitik

IKEM välkomnar en reglering av PFAS, men varnar för konsekvenserna av en förenklad syn på kemikalier. Sverige riskerar försvåra samhällets utveckling och omöjliggöra industrins gröna omställning om regleringar och förbud ska prägla framtidens kemikaliepolitik.

Kemikalieinspektionen ligger bakom det nyligen presenterade förbudet av produktion, användning och import av PFASIKEM välkomnar regleringen. PFAS är det mest långlivade ämne som människan lyckats framställa och det kan orsaka allvarliga skador på både hälsa och miljö. Samtidigt kan regleringen innebära att vi redan 18 månader efter ikraftträdandet kan få stora problem att producera både cancerläkemedel, batterier och elbilar i Europa.

I en debattartikel i Dagens Industri skriver IKEM om behovet av en balanserad kemikaliepolitik och uppmanar regeringen att bredda Kemikalieinspektionens uppdrag.

– En kemikalie kan vara både livsviktig och livsfarlig samtidigt och en balanserad kemikaliepolitik måste bygga på att kemikalier kan hanteras och produceras säkert, inte primärt på deras inneboende faror, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM.

Kemikalier finns för att dess egenskaper fyller en funktion som har avgörande betydelse för samhället. Det industriella ekosystemet är sårbart och förbud i en ände kan snabbt få oanade konsekvenser för helt andra områden.

– Utan kunskap om kemikalier blir en okontrollerad regleringspolitik snabbt skadlig för hela samhället, trots de goda intentionerna. Regeringen måste möjliggöra en säker och hållbar kemikalieproduktion. Det är avgörande för industrins gröna omställning, välfärden och samhället, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM.

IKEM:s uppmaning till regeringen är:

• Reglering måste vila på skydd av hälsa och miljö, och samtidigt värna tillgången till kemi för samhällets och industrins bästa. Detta måste avspeglas i Kemikalieinspektionens uppdrag och instruktion, på samma sätt som det gör för andra myndigheter.

• Svensk beredskap är beroende av en stabil kemikalieproduktion i både fredstid och kris. Därför måste Kemikalieinspektionen utses till beredskapsmyndighet.

• Mer än 90 procent av de kemikalierna som återfinns i EU utan att uppfylla EU-lagstiftning, är importerade från länder utanför gemenskapen. Lejonparten av Kemikalieinspektionens resurser måste därför gå till tillsyn och marknadskontroll för att skydda konsumenter och företag mot osund konkurrens. 

Debatten

IKEM skriver en debattartikel i Dagens Industri - Låt inte PFAS-förbudet bli praxis för svensk kemikaliepolitik

Debattartikeln besvarades av ChemSec - IKEM presenterar en medvetet vilseledande bild

Läs IKEM:s slutreplik - Svensk kemikaliepolitik förtjänar en seriös debatt