Nyheter

Nyheter

Extra skift och helgarbete– så möter förpackningsindustrin ökad efterfrågan

30 mar 2020
Med extra arbetsskift och helgarbete, men också omställning av produktionslinjer möter förpackningsindustrin den ökade efterfrågan på plastflaskor till desinfektionsmedel. Efterfrågan på desinfektionsmedel har ökat dramatiskt i och med utbrottet av coronavirus. Flera företag ökar nu produktionen eller ställer om från annan produktion. Emballator Melleruds Plast ställer nu om produktionen och jobbar extraskift för att kunna möta efterfrågan.

Donationer ska minska corona-smitta

26 mar 2020
Corona-viruset utmanar våra samhällen, bristen på skyddsutrustning och desinfektionsmedel är akut. Det finns mycket som ser hopplöst ut just nu. Samtidigt händer också positiva saker. Här kommer några exempel på företag som försöker hjälpa till.

Barnomsorg för samhällskritiska verksamheter

26 mar 2020 | Arbetsgivarguiden
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram föreskrifter och allmänna råd som ska säkra barnomsorg för barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthållas även i ett läge där förskolor och grundskolor är stängda.

Regeringen: Industrin är samhällsviktig

23 mar 2020
I fredags beslutade regeringen att klassificera 12 samhällssektorer, varav en var handel och industri, som samhällsviktiga. Personer som arbetar inom sektorerna ska känna sig trygga med att det kommer finnas omsorg i den utsträckning som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

Ljusglimtar i corona-tid

23 mar 2020
De flesta nyheter just nu handlar om allt elände som corona-viruset orsakar, men det finns också hopp. Företag som ställer om sin produktion till att tillverka de desinfektionsmedel som vården behöver, myndigheter som lättar på regelverken för att det ska vara möjligt, eller bara något så enkelt som att klargöra för anställda med sjukvårdsutbildning att det är möjligt att få ledigt för att hjälpa till i den hårt pressade vården. Exemplen är många.

IKEM:s kollektivavtal prolongeras till den 31 oktober 2020

23 mar 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
IKEM har fredagen den 20 mars 2020 svarat ja på en hemställan från industrins medlare (Opartiska ordföranden) innebärande en ajournering av pågående kollektivavtalsförhandlingar. Även facken inom industrin har svarat ja på medlarnas hemställan. Förhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020. De kollektivavtal som skulle löpt ut den 31 mars förlängs till att gälla fram till och med den 31 oktober 2020.

Industrins avtal förlängs på grund av corona

20 mar 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
I dag förlängdes industrins nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Orsaken är det svårbedömda ekonomiska läge som svenska företag hamnat i på grund av Corona-viruset covid-19. Förhandlingarna återupptas i oktober.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in