Nyheter

Nyheter

Kemiföretagen återindustrialiserar Sverige - behöver anställa 11 000

30 aug 2021
En positiv konjunktur, den gröna omställningen och stora planerade pensionsavgångar kommer tillsammans att påverka industrins framtida rekryteringsbehov. IKEM:s konjunkturbrev bygger enkätsvar från medlemsföretag inom läkemedel, kemi, raffinaderi, plast och gummi. Sammantaget uppger de att de behöver anställa 11 000 personer under de närmaste fem åren. Oroväckande är att företagen upplever att det redan nu är svårt eller mycket svårt att rekrytera arbetskraft inom många kritiska yrkeskategorier.

Planerad miljardinvestering i plaståtervinning

27 aug 2021 | Plast
Svensk Plaståtervinning storsatsar i Motala och bygger världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning, Site Zero. Det berättade materialbolaget som till 40 procent ägs av IKEM vid en pressträff på tisdagen.

Regeringen skjuter beslut om slutförvar på framtiden

27 aug 2021
Regeringens beslut idag om att godkänna utbygganden av mellanlagret, CLAB, är en ren förutsättning för att kärnkraften ska kunna producera efter 2024. Valet att skjuta på beslutet om slutförvar riskerar dock att leda till förseningar som i sin tur kan äventyra en helt avgörande del av svensk elförsörjning.

Nya kurstillfällen för populära ”Värt att veta om plast”

18 aug 2021 | Plast
Intresset har varit stort för IKEM:s och Polymercentrums kurs "Värt att veta om plast". Därför har vi nu tre nya kurstillfällen under hösten. Det finns även en helt ny fortsättningskurs. Kurserna är kostnadsfria och vänder sig till alla som vill veta mer om plast.

Risk för elbrist i Västsverige

17 aug 2021
Kraftigt ökad elkonsumtion i ännu snabbare takt, det kan bli följden i Västsverige av EU-kommissionens förslag att snabbare minska utsläppsrätterna för växthusgaser för den tunga industrin. Det rapporterade Sveriges radio om i går.

Industridagen 2021

17 aug 2021
Industridagen 2021 är en resa i flera delar. I april och maj har webbsända diskussioner arrangerats och tanken var att det efter ytterligare ett digitalt samtal den 27 augusti skulle bli Industridagsfinal i Västerbotten den 27 september. Nu är avslutningen framskjuten till 24 januari 2022, men samtalet i 27 augusti blir av som planerat. Det kommer handla om det offentliga ledarskapet betydelse för att göra Sverige till en innovationsstormakt.

Ökat fokus på användning och prioritering av statlig forskningsutrustning

16 aug 2021
Hur ska avancerad utrustning för forskning som staten köper in organiseras, styras och finansieras? I förra veckan presenterades utredningen ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur”. IKEM är positiva till en hel del av förslagen i utredningen, men är även fortsatt oroliga att mindre bolags behov glöms bort. Den statliga utrustningen är viktig för akademisk forskning, men för om Sverige ska fortsätta inta en ledande position som forskningsnation är det även viktigt att industrin får möjlighet att nyttja den

Svensk grön betong kan stoppas efter Cementadomen

11 aug 2021
”Vi är allvarligt bekymrade över att vi nu inte alls vet vilka förutsättningar vi har att verka under eller under vilka tidsramar. Det är oacceptabelt att denna situation drar ut i tid inte bara för oss utan också för aktörer i samhällssbyggnadssektorn, industrin och andra som alla är beroende av en tillförlitlig cementtillförsel.” Det säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa, i en intervju i Tidningen Näringsliv med anledning av att företaget ansökan om fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland fått avslag.

Kommissionens klimatpaket presenterat idag

14 jul 2021
Idag presenterade Kommissionen ett omfattande förslagspaket för genomförande av Green deal och Fit for 55. Det innebär startskottet för en förhandlingsprocess som kommer att ta mycket av IKEM:s medarbetares tid de kommande åren. Förslaget är omfattande och ska förhandlas både av EU:s medlemsstater och Europaparlamentet som slutligen också ska komma överens sinsemellan om den slutliga utformningen av nya bestämmelser. Med rätt förutsättningar på plats ser IKEM stora möjligheter till framgång för medlemsföretagen. Helt klart handlar det om ökade ambitioner och ökade krav också på industrin.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in