Nyheter

Nyheter

Stort intresse för webbinarium om SusChem Sweden

11 sep 2020
Närmare 70 personer ville gärna veta mer om SusChem Sweden när IKEM och IVL arrangerade ett gemensamt webbinarium på onsdagen. Det blev avrapportering av vad som är gjort, men också tid för reflektion och planer för framtiden.

Stöd för arbetsmiljöutbildning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd förarbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under 3 år; från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. Överenskommelsen innebär att 75 miljoner kronor avsätts och AFA Trygghetsförsäkring finansierar stödet. AFA Försäkring kommer att administrera stödet och IKEM kommer att ansluta sig som utbildningsanordnare.

Kurs i exponeringsbedömning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Göteborgs universitet anordnar under våren 2021 en ny kurs i exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker omfattande 15 högskolepoäng.

Ändrade föreskrifter för arbetsplatsens utformning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021. Föreskrifterna ställer krav på hur en arbetsplats ska vara utformad, exempelvis lokalutformning, inomhusklimat, belysning, möjlighet till utrymning och personalutrymmen.

Hur påverkas er verksamhet av vattenavbrott?

3 sep 2020
Under vintern 2019 pågick en studie om hur olika näringar påverkas ekonomiskt vid vattenavbrott. Nu har RISE, som genomförde studien, fått möjlighet att utveckla och komplettera studien. Därför finns det nu återigen en möjlighet för er att delta i enkätundersökningen och därmed bidra till att stärka tillgången och leveranssäkerheten av vatten. Dina svar på studien behöver vara inne senast 23 september.

Hemarbete – vad gäller?

2 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Under den pågående corona-pandemin har Folkhälsomyndigheten varit tydliga med att rekommendera hemarbete för de som har möjlighet – något som många företag också bejakat i den utsträckning det varit möjligt. Men vem bestämmer egentligen? Hur ska man tänka i arbetsgivarfrågor? Vi rätar ut alla frågetecken på våra specialsidor för medlemmar!

Konjunkturbrev från IKEM - Kemiföretagen tror att återhämtningen efter corona kommer ta lång tid

27 aug 2020
Coronapandemin har orsakat världens värsta ekonomiska kris sedan depressionen på 1930-talet. För hela året 2020 kommer BNP-fallet globalt sannolikt att uppgå till 6-8 procent. Nedgången har framför allt skett under andra kvartalet 2020. Nu tror de flesta företagen inom kemiindustrin att botten är passerad. Men återhämtningen efter vårens produktionsbortfall i spåren av coronapandemin kan komma att ta många år.

IKEM välkomnar utredning om miljöprövning

26 aug 2020
På tisdagen tillsatte regeringen en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning.

LAS- och omställningsförhandlingarna återupptagna

21 aug 2020 | Arbetsgivarguiden
Tisdagen den 18 augusti återupptogs förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO rörande ändrade uppsägningsregler och omställningslösningar. Dessförinnan, fredagen den 14 augusti, hade LO fattat beslut i sitt representantskap att återuppta förhandlingarna. Förhandlingarna kommer nu att pågå under augusti och september.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in