Nyheter

Nyheter

Ett nytt webverktyg för Responsible Care

19 okt 2020
Snart kan företag som är anslutna till Responsible Care, kemiindustrins program för ständiga förbättringar in hälsa, säkerhet och miljö, jämföra sina egna resultat med hur andra företag presterar. Det kommer gå att jämföra resultateten både med andra företag i Sverige och andra europeiska företag i samma bransch.

IKEM:s Arbetsgivardag

16 okt 2020 | Arbetsgivarguiden, Lagar & avtal
Välkommen till IKEM:s Arbetsgivardag. I år ställer vi om genomför arbetsgivardagen under en halvdag i digital form. IKEM:s arbetsgivardagar kommer att hållas i digital form under en halvdag mellan klockan 9:00 och 12:00. Du deltar kostnadsfritt!

Grattis Perstorp, Sekab, Covestro, Dow och Bayer för era globala insatser mot COVID-19!

14 okt 2020
European Responsible Care award delas i år ut till kemiföretag som genom särskilda insatser har ställt om och tillhandahållit kritiska produkter till vårdgivare och äldreomsorg, hållit kritiska försörjningskedjor igång och samtidigt säkerställt att personal fortsatt har kunnat känna sig trygga på arbetsplatsen i en mycket svår pandemi.

Bra med långa avtal - men inte till vilket pris som helst

13 okt 2020
IKEM har i dag ställt sig positiva till en så kallad skiss på avtal innebärande ett 29 månader långt avtal för industrin, med reservation för att kostnadsnivån måste anpassas till den situation som nu råder inom svenskt näringsliv i spåren av coronapandemin. Efter att förhandlingarna avbrutits i mars på grund av pandemin är målet nu att sluta nya avtal senast 31 oktober och att då komma i fas med tidigare avtalscykler.

Stort intresse för offentliga satsningar för minskade utsläpp

13 okt 2020
Intresset var stort när IKEM arrangerade ett digitalt ett möte om olika offentliga satsningar på investeringar, utveckling och forskning för minskade utsläpp av klimatgaser inom industrin. Mer än trettio personer ville vara med när Mikael Möller och Nils Hannerz från IKEM informerade och gav tips om möjligheter att ansöka om medel i Sverige och EU.

IKEM om kemikaliestrategin

12 okt 2020
Coronakrisen har gjort det tydligt att kemiindustrin är för viktig som producent av nödvändiga kemikalier och varor som behövs för att skydda folkhälsan. Denna vecka förväntas EU-kommissionen lägga fram sitt åtgärdspaket kring hur unionens kemikaliereglering ska skärpas och förenklas.

Remiss av Skatt på engångsartiklar i plast

8 okt 2020 | Plast
Regeringen har nu skickat ut på remiss utredningen om skatt på engångsartiklar. Utredningen föreslår att det införs en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare. Skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men avdrag får göras för muggar och livsmedelsbehållare med ett lågt plastinnehåll.

Bra att förslaget om ökade elnätsavgifter avvisas

8 okt 2020
Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna gav på onsdagen besked om att de inte ställer sig bakom regeringens förslag som skulle ge elnätsföretagen möjlighet att kraftigt höja kundernas elnätsavgifter. IKEM var tidigt emot förslaget som skulle ge elnätsbolagen ökade intäkter utan någon tillkommande nytta för elnätskunderna. Att förslaget nu stoppats innebär enligt IKEM:s bedömning 30 miljarder kronor i mindre kostnader för landets elkonsumenter.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in