Nyheter

 • Nyhet:

  Plast sänker koldioxidutsläppen

  • Plastfrågor
  • Energipolitik

  Det Energiföretagen saknar är ett helhetsperspektiv och ser bara till den egna verksamheten. Därför missar man viktiga aspekter som att användningen av plast totalt sett bidrar till att utsläppen av koldioxid sänks, genom att plast är ett resurseffektivt material, det skriver ledarna för fyra plastföretag och IKEM i ett debattsvar i Aktuell Hållbarhet.

 • Nyhet:

  Svensk forskning hotas av kompetensbrist – ny rapport från IKEM

  • Kompetensförsörjning

  Den svenska kemiindustrins branscher satsar 22 miljarder kronor per år på forskning och utveckling. Kemiindustriföretag behöver rekrytera upp till 8000 forskarutbildade fram till 2030 medan det årligen examineras cirka 2000 forskare i Sverige totalt. Kompetensbristen är ett hot mot existerande forskningssatsningar och framtida investeringar. IKEM presenterar i en ny rapport fem åtgärdsförslag.

 • Nyhet:

  Kriget i Ukraina

  • Arbetsgivarguiden

  Ryssland fortsätter att trappa upp sina militära attacker mot Ukraina. Att dessa grymheter och övergrepp mot en fredlig demokrati pågår i vår tid, i vår del av världen är svårt att ta in. Ingen vet när eller hur detta kommer att sluta. De flesta verkar tyvärr överens om att vi har ett har ett utdraget förlopp framför oss när det gäller mänskligt lidande och stora konsekvenser för den globala handeln och ekonomin.

 • Nyhet:

  Plastbranschen välkomnar globalt avtal mot plastföroreningar

  • Plastfrågor

  FN:s miljöförsamling UNEA har idag enats om att initiera förhandlingar om ett globalt avtal mot plastföroreningar. Plastbranschen har länge varit pådrivande för ett sådant globalt avtal och välkomnar nu beslutet.

 • Nyhet:

  Lagstiftningen måste stödja innovationsprocessen

  • Kemikaliepolitik

  Kemikalieinspektionens uppdrag är att arbeta för minskade risker med kemikalier. Uppdraget borde även innefatta initiativ som gör det lättare att utveckla nya, säkra kemikalier. Det skriver Anders Fröberg, vd Borealis Sverige AB och ordförande IKEM och Jonas Hagelqvist, vd IKEM i en slutreplik i Altinget.

 • Nyhet:

  Ställ inte kraftslagen mot varandra

  • Energipolitik

  Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas - utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Det skriver Johan Bruce, verksamhetsansvarig SKGS och Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi i en gemensam debattartikel i Altinget.

 • Nyhet:

  En mörk dag för Europa

  – I morse vaknade vi till den djupt tragiska nyheten att Ryssland inlett ett storskaligt anfall mot Ukraina. Det värsta scenariot vi alla hoppades skulle undvikas är nu verklighet: krig i vår del av världen och det allvarligaste säkerhetsläget i Europa sedan andra världskriget, säger Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.

 • Nyhet:

  Högre ambitioner krävs för plaståtervinningen

  • Plastfrågor

  Regeringen har i dag presenterat en nationell handlingsplan för plast i en cirkulär ekonomi som innehåller 55 åtgärder. IKEM är positiva till att regeringen vill bidra till en cirkulär ekonomi för plasten men hade hoppats på mer om vi ska kunna vara ledande inom området.

 • Nyhet:

  Fler kemikalier är lösningen på Sveriges hållbarhetsutmaning

  • Kemikaliepolitik

  Hållbarhet genom innovativ kemi är ledstjärnan för både svensk kemiindustri och EU:s kemikaliestrategi, men svensk kemikaliepolitik är enbart inriktad på reglering. Sveriges regering måste agera både på hemmaplan och i EU för att förverkliga EU:s kemikaliestrategi som en tillväxtstrategi genom att stödja en ökad innovationstakt för hållbara kemikalier idag och i morgon, det skriver Anders Fröberg, ordförande IKEM och Jonas Hagelqvist, vd IKEM i en debattartikel i Altinget.

 • Nyhet:

  Ny rapport från IKEM — Höga energipriser tvingar bolag inom plast- och gummiindustrin till driftuppehåll

  • Ekonomi

  I en ny undersökning från IKEM svarar 34 procent av företagen inom plast- och gummiindustrin att höga elpriser har tvingat dem till driftuppehåll. Detta trots en hög efterfrågan som innebär att produktionen hade behövt gå på högfart. Företagens framtidsprognoser vad gäller elfrågan är dessutom dystra. En majoritet tror att det kommer dröja många år innan vi åter får se stabila elpriser.