Nyheter

 • Nyhet:

  Elkrisen slår hårt mot industrin

  • Energipolitik
  • Ekonomi

  De svenska företagen har under decennier kunnat lita på en sak: Låga energipriser. När höga arbetskraftskostnader och skatter har urholkat konkurrenskraften har stabila och låga elpriser inneburit ett plus för industrin, men även andra elintensiva verksamheter. Nu är det inte så längre.

 • Nyhet:

  Ett "State of the Union–tal" färgat av utmaningar och behovet av reformer

  • EU

  EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, sammanfattade idag läget för Europa och underströk det positiva i att EU agerat gemensamt och beslutsamt för att ge stöd till Ukraina. Rysslands anfallskrig är också ett krig mot europeisk ekonomi, europeiska värderingar och Europas framtid. Att agera gemensamt är en viktig utgångspunkt för de åtgärder som EU Kommissionen ser som nödvändiga för att möta de allvarliga utmaningar som Europa står inför, inte minst på energiområdet.

 • Nyhet:

  Industrins främsta uppdrag är att säkra jobb och konkurrenskraft

  • #Avtal2023

  Vi närmar oss en avtalsrörelse med utmanande förutsättningar. I dag har Industriarbetsgivarna och IKEM, hållit pressträff i Göteborg om industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen och om svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att säkerställa jobben.

 • Nyhet:

  Kostnaden för el och energi måste ner

  • Energipolitik

  IKEM stödjer regeringens och EU-kommissionens ambition att minska kopplingen mellan gas- och elpriser. Samtidigt ser vi att det finns ett antal andra regleringar på elmarknaden som temporärt kan behöva ändras för att hantera den energikris vi hamnat i. Arbetet med att ta bort alla hinder för befintlig och ny fossilfri produktion behöver intensifieras.

 • Nyhet:

  Ny rapport från IKEM: Sveriges konkurrenskraft försvagas

  • Energipolitik
  • Ekonomi

  IKEM:s medlemsföretag anser att svensk konkurrenskraft drastiskt försvagats sedan 2019. Det visar en ny rapport från IKEM. Energiförsörjning och politisk stabilitet som i decennier varit några av Sveriges starkaste fördelar är nu två områden där konkurrenskraften är svag. IKEM:s medlemsföretag står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri och 20 % av den svenska varuexporten. Försvagningen av svensk konkurrenskraft hotar nu investeringar hos dessa, för Sverige, viktiga företag.

 • Nyhet:

  Trioworld rekordinvesterar i Sverige

  • Plastfrågor

  IKEM:s medlemsföretag Trioworld berättar i en intervju med Dagens Industri om sin miljardinvestering i en rad anläggningar i bland annat Sverige, Danmark och Frankrike. En av dessa storsatsningar är bygget av en av de största anläggningar för återvinning av plast i Sverige.

 • Nyhet:

  Plasterna viktiga för att minska utsläppen av växthusgaser

  • Plastfrågor

  Ny studie från McKinsey & Company visar att plasterna kan minska utsläppen av växthusgaser med mellan 10 och 90 procent jämfört med alternativa material. För de 14 produkter som studerats erbjuder plasterna i 13 fall lägre utsläpp både vad gäller produktens livscykel och effekten av användningen. Man konstaterar att i många applikationer, särskilt inom livsmedelsförpackningar, finns det få alternativ till plast idag.

 • Nyhet:

  Kompensation till hushåll och företag för ökade elkostnader ska införas

  • Energipolitik

  Regeringen meddelade idag på en presskonferens att de ska införa kompensation för ökade elkostnader för hushåll och företag. Det är tänkt att de flaskhalsintäkter som idag tillfaller Svenska kraftnät ska användas till att kompensera hushåll och industri.

 • Nyhet:

  Det nya industriutsläppsdirektivet – ett hot mot den gröna omställningen?

  • Grön omställning
  • Miljötillstånd

  ”Tillståndsprocesserna är extremt omfattande och tidskrävande. Vi växer och vill lägga fokus på innovation och utveckling av vår verksamhet, inte ökad administration. Jag är mycket oroad över hur det nya utsläppsdirektivet kommer att implementeras. Det måste säkerställas att Sverige kan konkurrera på lika villkor. Det sade Cecilia Sjöstedt, VD för Cytiva Sweden när EU:s nya industriutsläppsdirektiv diskuterades med företrädare för näringslivet och riksdagspolitiker på ett seminarium i Almedalen i regi av IKEM och ett flertal andra industriförbund.

 • Nyhet:

  Industriavtalet – leverans på arbetsmarknaden i en osäker tid

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  Almedalen: Hur ser förutsättningarna för avtalsrörelsen ut? Den 31 mars 2023 är det dags för en ny normering på svensk arbetsmarknad. Industrin sätter märket – ett kostnadstak för löneökningarna som resten av arbetsmarknaden ska följa. Det sker i en omvärld som präglas av geopoliska spänningar, skenade energipriser och förändrade villkor för företagen.