Nyheter

Nyheter

Områdesanalys industri - ökat behov av kompetens och kompetensutveckling

9 jun 2020
”Många ser industrin som en attraktiv arbetsgivare där det främst är högteknologi som lockar. Samtidigt medför de nya teknologierna ett behov av högre kompetens och kompetensutveckling hos befintlig personal”.  Det skriver Myndigheten för yrkeshögskolan i den områdesanalys som myndigheten publicerade i mitten på maj.

LAS-utredningen en besvikelse

1 jun 2020 | Arbetsgivarguiden
Regeringens utredning om förändrade regler i lagen om anställningsskydd överlämnas till arbetsmarknadsministern idag den 1 juni.  Lars Askelöf, förhandlingschef på IKEM ingår i den arbetsgrupp inom Svenskt Näringsliv som ska lämna kommentarer på utredningen. Han är besviken och menar att utredningens förslag inte alls är bra.

Nya hygieniska gränsvärden på gång

1 jun 2020
EU har under 2019 fattat beslut om ett antal nya hygieniska gränsvärden med stöd av bland annat Kemiska agens-direktivet och Cancer-mutagen-direktivet. Det betyder att Sverige måste se över och anpassa de nationella värdena för de aktuella ämnena.

Återstår att se vad det blir av Next Generation EU

28 maj 2020
I går, den 27 maj, lade EU-kommissionen fram ett förslag till återhämtningsplan efter corona-krisen. Satsningar på bland annat grön omställning och digitalisering ska finansieras genom lån av 750 miljarder euro, motsvarande nästa 8.000 miljarder svenska kronor. Planen går under namnet ”Next Generation EU”.

Kemins Dag 2020 - Tema Växthälsa

27 maj 2020
Nu har vi öppnat anmälningssidan för årets Kemins Dag, IKEM:s satsning för att öka intresset för kemi och andra naturvetenskapliga utbildningar. Varje år är det minst 110.000 barn och unga som är med och genomför årets experiment. Det här är alltså Sveriges största kemiexperiment!

Magnus Huss vill skilja på stort och smått i resursdebatten

26 maj 2020
Som ordförande för delprojektet för Plast inom IVA:s projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har Magnus Huss pratat med många människor och skapat många nya kontakter. I en intervju i IVA Aktuellt berättar han om sitt långa engagemang för hållbarhetsfrågor och om sina tankar om IVA-projektet.

LAS-utredningen ”läckt”

25 maj 2020 | Arbetsgivarguiden
En av de 73 punkterna i januariavtalet är att se över Lagen om anställningsskydd (LAS). I april 2019 tillsattes en utredning och på söndagen var det ett inslag i SVT:s Agenda som byggde på ett ”läckt” utredningsförslag. IKEM:s förhandlingschef Lars Askelöf ingår i den arbetsgrupp inom Svenskt Näringsliv som ska lämna kommentarer på utredningen och han är inte förvånad.

Extra konjunkturbrev från IKEM på grund av corona-krisen – stor spännvidd i hur företag påverkas av pandemin

20 maj 2020
Aldrig har det varit så svårt att förutspå vad som händer med världsekonomin och hur det kommer gå med våra svenska industriföretag som nu under coronapandemin. IKEM ger varje kvartal ut ett konjunkturbrev. Nu publicerar vi extra brev med utfallet för april månad och prognos för maj. Innehållet bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi.

Gasföretaget Linde säkrar gasförsörjningen

18 maj 2020
När coronaviruset sprider sig över världen och Sverige är försörjningen av syrgas viktig. Gasföretaget Linde jobbar för att säkra syrgasförsörjningen, bland annat genom att leverera och installera en extra stor provisorisk syrgastank till S:t Görans Sjukhus i Stockholm.

Ny vägledning om åtgärder för att minimera utsläpp av mikroplast

18 maj 2020 | Plast
Vid hantering av plastgranulat finns det risk för oavsiktligt spill och förlust av pellets. Plastbranschen har därför sedan flera år tillbaka ett program för att förhindra spill; Operation Clean Sweep. Nu har även Naturvårdsverket kommit ut med en vägledning.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in