Nyheter

Nyheter

Nya regler för resor till Sverige

15 feb 2021 | Arbetsgivarguiden
Regeringen har beslutat att personer som är utländska medborgare och som vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19. Resenären måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen som visar att resenären har testat negativt.

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

10 feb 2021 | Plast
Miljödepartementet ska genomföra en intern utredning för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet är att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv.

HSM-träffar: Välkommen branschmedlem!

4 feb 2021
HSM-träffarna vänder sig till dig som är medlem i IKEM:s branschförening och som arbetar med säkerhet, hälsa, miljö eller security. Under våren har vi tre digitala möten med olika teman. Gå gärna på alla tre!

Industrins oro över elkrisen: politiken hänger inte ihop

4 feb 2021
”Att det skulle kunna uppstå elbrist, eller att priserna stiger så här kraftigt och snabbt är just den utveckling som industrin inte behöver” säger Mikael Möller, chef för näringspolitiska EU-frågor på IKEM, i dag i en intervju på nyhetssiten Bulletin. Intervjun är gjord mot bakgrunden att elpriset häromdagen var uppe i över 2 kronor/kWh, vilket är flera gånger högre än normalt.

Frukostseminarium om EU:s nya kemikaliestrategi

2 feb 2021
I oktober 2020 antog EU-kommissionen sin nya kemikaliestrategi. Hur påverkar den kemiföretagen i Sverige? Och vad betyder den för utvecklingen av nya material och kemikalier? Det är några av frågorna som ska redas ut vid ett frukostseminarium den 24 februari arrangerat av SusChem Sverige och Mistra SafeChem.

Leveranser till sjukvården och äldreboenden säkrad - avtal klart för tvättindustrin

28 jan 2021 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
Efter intensiva förhandlingar har IKEM och IF Metall i kväll kommit överens om ett nytt kollektivavtal för landets kollektivanställda inom tvättindustrin. Avtalet innebär en total kostnadsökning för företagen på 5,4 procent under ett 29 månader långt avtal som löper ut den 30 juni 2023.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in