Nyheter

Nyheter

Stort intresse för offentliga satsningar för minskade utsläpp

13 okt 2020
Intresset var stort när IKEM arrangerade ett digitalt ett möte om olika offentliga satsningar på investeringar, utveckling och forskning för minskade utsläpp av klimatgaser inom industrin. Mer än trettio personer ville vara med när Mikael Möller och Nils Hannerz från IKEM informerade och gav tips om möjligheter att ansöka om medel i Sverige och EU.

IKEM om kemikaliestrategin

12 okt 2020
Coronakrisen har gjort det tydligt att kemiindustrin är för viktig som producent av nödvändiga kemikalier och varor som behövs för att skydda folkhälsan. Denna vecka förväntas EU-kommissionen lägga fram sitt åtgärdspaket kring hur unionens kemikaliereglering ska skärpas och förenklas.

Remiss av Skatt på engångsartiklar i plast

8 okt 2020 | Plast
Regeringen har nu skickat ut på remiss utredningen om skatt på engångsartiklar. Utredningen föreslår att det införs en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare. Skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men avdrag får göras för muggar och livsmedelsbehållare med ett lågt plastinnehåll.

Bra att förslaget om ökade elnätsavgifter avvisas

8 okt 2020
Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna gav på onsdagen besked om att de inte ställer sig bakom regeringens förslag som skulle ge elnätsföretagen möjlighet att kraftigt höja kundernas elnätsavgifter. IKEM var tidigt emot förslaget som skulle ge elnätsbolagen ökade intäkter utan någon tillkommande nytta för elnätskunderna. Att förslaget nu stoppats innebär enligt IKEM:s bedömning 30 miljarder kronor i mindre kostnader för landets elkonsumenter.

Lönebildningsdagarna

1 okt 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning
Årets Lönebildningsdag sker i digital form och därför har vi valt att dela upp programmet på två tillfällen – den 15 respektive 22 oktober.

LAS- och omställningsförhandlingarna avslutade - ingen överenskommelse nådd

1 okt 2020 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Svenskt Näringsliv, PTK och LO har under en tid fört intensiva förhandlingar kring förändringar av anställningsskyddsregler och införande av ett omställningssystem för anställda inom privat sektor. Nu avslutas förhandlingarna utan att parterna lyckats nå en slutlig överenskommelse.

Utbildningar i processäkerhet

1 okt 2020
IKEM har fördjupat samarbetet med Intressentföreningen för processäkerhet. IPS. Om du funderar på att vidareutbilda dig inom området processäkerhet under hösten - ta en titt på IPS utbildningar. Introduktionsutbildningen i processäkerhet är kostnadsfri.

Är ert företag anslutet till Responsible Care®?

1 okt 2020
Rapporteringen av KPI:er till Responsible Care ® pågår för fullt bland våra medlemsföretag. Den sammanställning som IKEM gör varje år är viktig för att visa på branschens förbättringar. Är ditt företag inte med i Responsible Care® har ni nu chansen att ansluta er till programmet och bidra.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in