Nyheter

Nyheter

Vi kräver ett stopp för ännu högre elnätsavgifter

18 maj 2020
Inom kort kan regeringen komma att lägga fram ett förslag som riskerar att kosta landets elkonsumenter ytterligare 30 miljarder kronor i ökade avgiftshöjningar. Väljer regeringen att gå vidare med förslaget förväntar vi oss att Riksdagen tar sitt ansvar och röstar ner ett förslag som bara ger elnätsföretagen utrymme för ökade vinster men knappast leder till förbättringar av elnätet.

Kovändning om semester under korttidsarbete

15 maj 2020 | Arbetsgivarguiden, Semester
Den 14 maj gjorde Tillväxtverket ett nytt ställningstagande angående att semester under korttidspermittering ska ses som frånvaro istället för som närvaro. Tillväxtverket har alltså svängt tillbaka till den ursprungliga synen.

Klimatsmart med portionsförpackat

13 maj 2020 | Plast
Portionsförpackat och mindre förpackningar kan vara mer klimatsmart än storpack. Det visar en ny studie där forskare kartlagt matsvinn hos svenska hushåll. Studien visar också att förpackningens utformning spelar större roll för uppkomsten av matsvinn i hushållen än vad tidigare forskning visat.

Kollektivtrafiksatsning öppnar för nya miljöprojekt under coronakrisen

7 maj 2020
I takt med att coronaviruset spritt sig över världen har resandet minskat och därmed behovet av drivmedel, både fossila och biobaserade. Stenungsundsbaserade Adesso BioProducts, som tillverkar biodrivmedel, har ändå kunnat hålla sin produktion igång. Det skapar utrymme för nya spännande miljöprojekt.

Nya reglerna om korttidspermittering

4 maj 2020 | Arbetsgivarguiden
Korttidspermittering innebär att arbetstagare tillfälligt minskar sin arbetstid med 20, 40 eller 60 procent. Under maj – juli kan arbetstiden också minskas med 80 procent. Staten tar 75 procent av kostnaden och därutöver delar arbetsgivaren och arbetstagaren lika på kostnaderna.

DI-debatt: En färdplan för industrin

4 maj 2020
Industrin ser ett behov av en långsiktig och hållbar färdplan för att framtidssäkra industrinationen Sverige. Det skriver Jonas Hagelqvist, vd IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, Magnus Huss, förbundsdirektör och vvd IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och vd:arna för fem andra industriförbund i en gemensam debattartikel i Dagens Industri.

Utbildningsmöjligheter i kristider!

28 apr 2020
Teknikcollege Väst och Kompetensråd Göteborgsregionen har samlat utbildningsmöjligheter för företag och anställda på webbplatsen kompetensrad.goteborgsregionen.se. Vi på IKEM vill uppmuntra medlemsföretagen och dess anställda att undersöka och ta tillvara denna möjlighet. Vissa utbildningar sker digitalt och du anmäler dig via kompetensrådets webbplats.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in