Nyheter

 • Nyhet:

  Ställ inte kraftslagen mot varandra

  • Energipolitik

  Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas - utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Det skriver Johan Bruce, verksamhetsansvarig SKGS och Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi i en gemensam debattartikel i Altinget.

 • Nyhet:

  En mörk dag för Europa

  – I morse vaknade vi till den djupt tragiska nyheten att Ryssland inlett ett storskaligt anfall mot Ukraina. Det värsta scenariot vi alla hoppades skulle undvikas är nu verklighet: krig i vår del av världen och det allvarligaste säkerhetsläget i Europa sedan andra världskriget, säger Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.

 • Nyhet:

  Högre ambitioner krävs för plaståtervinningen

  • Plastfrågor

  Regeringen har i dag presenterat en nationell handlingsplan för plast i en cirkulär ekonomi som innehåller 55 åtgärder. IKEM är positiva till att regeringen vill bidra till en cirkulär ekonomi för plasten men hade hoppats på mer om vi ska kunna vara ledande inom området.

 • Nyhet:

  Fler kemikalier är lösningen på Sveriges hållbarhetsutmaning

  • Kemikaliepolitik

  Hållbarhet genom innovativ kemi är ledstjärnan för både svensk kemiindustri och EU:s kemikaliestrategi, men svensk kemikaliepolitik är enbart inriktad på reglering. Sveriges regering måste agera både på hemmaplan och i EU för att förverkliga EU:s kemikaliestrategi som en tillväxtstrategi genom att stödja en ökad innovationstakt för hållbara kemikalier idag och i morgon, det skriver Anders Fröberg, ordförande IKEM och Jonas Hagelqvist, vd IKEM i en debattartikel i Altinget.

 • Nyhet:

  Ny rapport från IKEM — Höga energipriser tvingar bolag inom plast- och gummiindustrin till driftuppehåll

  • Ekonomi

  I en ny undersökning från IKEM svarar 34 procent av företagen inom plast- och gummiindustrin att höga elpriser har tvingat dem till driftuppehåll. Detta trots en hög efterfrågan som innebär att produktionen hade behövt gå på högfart. Företagens framtidsprognoser vad gäller elfrågan är dessutom dystra. En majoritet tror att det kommer dröja många år innan vi åter får se stabila elpriser.

 • Nyhet:

  IKEM:s remissvar på förändringar av förpackningsinsamlingen

  • Plastfrågor

  IKEM har nu svarat på regeringens remiss på promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering.

 • Nyhet:

  Byte från Tillväxtverket till Skatteverket

  • Arbetsgivarguiden

  Tillväxtverket har varit handläggande myndighet och beslutat i ärenden stöd enligt lagen om korttidsarbete. När pandemin bröt ut fanns inget uppbyggt system för korttidsstöd och lagstiftaren sjösatte snabbt nya regler. Den myndighet som fick uppdraget, Tillväxtverket, hade ingen tid att förbereda sig utan fick bygga upp systemet samtidigt som den skulle börja tillämpa regler som aldrig tidigare hade tillämpats.