Nyheter

Nyheter

Kommissionens förslag om vilka investeringar inom klimatområdet som ska klassas som hållbara - IKEM svarar på remiss

8 dec 2020
Kommissionens förslag till ny taxonomi, det verktyg som ska avgöra vilka investeringar som ska betraktas som miljömässigt hållbara, är nu ute för offentlig konsultation. IKEM kommer att lämna synpunkter till Kommissionen och efterlyser nu exempel från medlemsföretagen från när det nya regelverket inte leder till ökad hållbarhet och förslag på hur det kan förändras för att bättre motsvara regelverkets målsättning.

IF Metall och Kommunal ansluter till LAS-överenskommelsen

4 dec 2020
På fredagen höll Svenskt Näringsliv presskonferens tillsammans med IF Metall och Kommunal. De två LO-förbunden meddelade att de ansluter till PTK och Svenskt Näringslivs överenskommelse, efter vissa justeringar. Detta innebär att den politiska processen för att förverkliga parternas överenskommelse kan påbörjas tillsammans med både tjänstemännen och de två största LO-facken.

EU:s nya kemikaliestrategi – hur påverkas Sverige?

2 dec 2020
På tisdagen medverkade Kristina Neimert Carne, IKEM, i ett panelsamtal om EU:s nya kemikaliestrategi. Kristina Neimert Carne menade att Kemikaliestrategin som helhet är bra och att hon hoppas att Sverige tar ansvar för hela strategin, så att vi kan klara innovation och omställning, inte bara sätta begränsningar.

Lönetransparens hot mot svenska modellen

2 dec 2020
EU-kommissionen förbereder ett nytt direktiv om lönetransparens som för Sveriges del skulle vara ett grundskott mot en väl fungerande partsmodell. Det skriver IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal tillsammans med chefekonomerna på flera arbetsgivarorganisationer. Debattartikeln är publicerad på SvD Debatt.

SKGS varnar för elkris även kommande sommar

30 nov 2020
Elförsörjningssituationen i södra och mellersta Sverige är allvarlig. Det behövs snabba åtgärder som i närtid säkerställer både elproduktion och överföringskapacitet i elnätet. Takten och ambitionsnivån behöver höjas och planerbar kärnkraft och kraftvärme bevaras och byggas ut, det skriver Henrik Sjölund, ordförande i SKGS och vd och koncernchef för Holmen, i en debattartikel i Dagens Industri.

Svensk industri presenterar gemensam reformagenda

25 nov 2020
Idag, den 25 november, presenterade 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige ska öka sin konkurrenskraft. Agendan presenterades digitalt från Fotografiska Museet i Stockholm och dess första exempelar överämnades till näringsminister Ibrahim Baylan. Förslaget kommenterades av bland andra Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna, Marie Nilsson, ordförande IF Metall, Leif Johansson, styrelseordförande AstraZeneca och Annika Winsth, chefsekonom Nordea.

En offensiv industripolitik för ett starkare Sverige

25 nov 2020
Idag presenterar 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder. Det första exemplaret av Industrins reformagenda: Så får industrin fart på tillväxten lämnar vi idag över till näringsminister Ibrahim Baylan.

Stockholm Exergis webinarium om avfall

25 nov 2020 | Plast
På tisdagsmorgonen deltog IKEM:s Lena Lundberg i ett webbinarium arrangerat av Stockholm Exergi. Bakgrunden var en undersökning som Stockholm Exergi genomfört över hur mycket plast som fortfarande bränns i stället för att sorteras ut och cirkuleras. Lena Lundberg ingick i en så kallad branschpanel och förde bland annat fram att plastbranschens mål är att 100 % av all plast ska återvinnas.

Vi kan tappa industri när elpriset stiger i syd

24 nov 2020
Nu måste något göras om Sverige inte ska tappa värdefulla investeringar. Sveriges fortsatta industriella framgångar, klimatarbete och välstånd bygger på god tillgång på fossilfri el till en konkurrenskraftig kostnad. De kraftiga prisskillnader vi ser inom landet visar tydligt att det saknas en politisk helhetssyn på elförsörjningen. Det skriver Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, och Carl Eckerdal, chefekonom Livsmedelsföretagen och IKEM i dag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

EFTERLYSNING – 410 Kemilärare – varje år!

20 nov 2020
Att en bra kemilärare är viktigt om kemiämnet ska bli intressant för eleverna, det är nog alla överens om. Så också Betty Malmberg, riksdagsledamot för Moderaterna, som inledde torsdagens riksdagsseminarium om bristen på kemilärare med en berättelse från sin egen skoltid med en kemilärare som satte sig på katedern, drog en papperskorg över huvudet och sa, jag är PANK. På det sättet präntade han hos Betty Malmberg för all framtid in att anoden är positiv och katoden negativ.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in