Nyheter

Nyheter

Gemensamt ansvar när vi återupptar förhandlingarna

28 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Avtal20
Den 1 oktober återupptas förhandlingarna om nya kollektivavtal. Det sker i ett läge när osäkerhet inom hela världsekonomin fortfarande är stor och arbetslösheten är hög.

Återvinn all plast! - IKEM välkomnar regeringens industrisatsningar och startar plastkampanj

25 sep 2020 | Plast
Kemisk återvinning är ett teknikskifte som möjliggör återvinningen av all plast. Sedan flera år finns diskussioner om att bygga ett plastreturraffinaderi i Stenungsund. Nu ökar chansen att det blir verklighet i och med att tekniken lyfts fram i regeringens budgetproposition för 2021. I propositionen tydliggör regeringen industrin viktiga roll att utveckla klimatsmart teknik som kan bidra till mer cirkulära och fossilfria lösningar.

Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsergonomi

24 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Under vecka 41 och 42 kommer Arbetsmiljöverket genomföra 1350 inspektioner gällande belastningsergonomi. Några av IKEM:s branscher kommer att bli berörda.

Träffpunkt IKEM

24 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Lagar & avtal
Det här är träffen för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Årets Tema är företagshemligheter, sekretess och konkurrensklausuler. Träffen sker digitalt och arrangeras inom vår regionala verksamhet.

Stöd i din lönekartläggning!

24 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning, Löner och ersättningar
Hösten är den tid på året då många företag sätter av tid till att jobba med den lönekartläggning som enligt diskrimineringslagen ska ske årligen. I och med Corona-krisen och den uppskjutna avtalsrörelsen har någon lönerevision ännu inte skett i år. Men lagens krav på en årlig lönekartläggning har emellertid inte förändrats utan ligger kvar. Vi vill passa på att puffa för puffa vår onlinekurs i Lönekartläggning. Vi har också en broschyr som också beskriver hur kartläggningen ska gå till.

Erbjudande om träffsäker kompetensutveckling

21 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Kompetensförsörjning
Har ditt företag och de anställda påverkats av coronakrisen? Har ni eller kommer ni använda korttidsarbete eller justera er organisation? I så fall kan projektet "Kompetenssäkrad individ" ge er möjlighet att erbjuda kompetensutveckling för att stärka era medarbetares kompetens.

”Facken skönmålar det ekonomiska läget”

18 sep 2020
Att i det här läget – med en så pass medtagen ekonomi både vad gäller näringsliv och statsfinanser – förespråka stora kostnadsökningar, såsom Facken inom industrin gör, är inte ansvarsfullt. Det skriver IKEM och övriga sju arbetsgivarförbund inom industrin på SvD Debatt, i en replik till Facken inom industrin.

IKEM:s arbetsgivardagar - Vi ställer om!

18 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal, Avtal20, Lagar & avtal
Vi på IKEM vill hälsa dig välkommen till IKEM:s Arbetsgivardag! På grund av rådande läge ställer vi i år om och genomför IKEM:s arbetsgivardag i digital- och i komprimerad form. Du kan redan nu anmäla dig till någon av följande tillfällen, 24 november, 25 november,  30 november eller 1 december.

Många nya miljarder för klimatomställning

17 sep 2020
Nu lanseras flera olika offentliga satsningar på investeringar, utveckling och forskning för minskade utsläpp av klimatgaser inom industrin. IKEM bevakar dessa och nu kallar vi till ett första digitalt möte den 7 oktober. På mötet kommer vi gå igenom det vi vet än så länge och tipsar om vad medlemsföretagen behöver hålla utkik efter.

Nytt sätt att rapportera avfall

16 sep 2020
Från 1 november ska verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregisret hos Naturvårdsverket. Inga retroaktiva anteckningar förda från 1 augusti till och med 31 oktober behöver rapporteras in.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in