Nyheter

Nyheter

Nu lanseras världens första bio-baserade PVC

21 okt 2019 | Plast
Det är företaget INOVYN som nu lanserat sin senaste generation av PVC under varumärket BIOVYNTM. Det innebär att de är världens första kommersiella tillverkare av bio-baserad PVC. INOVYN har i produktutvecklingen arbetat nära golvtillverkaren Tarkett. Därför kommer den första användningen av BIOVYNTM bli i en ny golvkollektion från Tarkett.

Kemins Dag 2019: Många vill ställa frågor vid spännande batteriseminarium

21 okt 2019
Det tog lång tid för föreläsarna att komma iväg efter IKEM:s, Kemisamfundets och Nationalkommittén för kemis gemensamma frukostseminarium om batterier. Många ville ställa frågor, både under och efter föredragen. Batteriforskning, återvinning och brytningen av nya metaller är uppenbarligen frågor som engagerar.

NanoForum - konferensen där stora sinnen möts

14 okt 2019
Temat för årets konferens är Nano Medicine, där ämnen forskning, entreprenörskap och utveckling av kvalitetssäkring står i fokus. Välkommen till Uppsala 12 november. Arrangör är SwedNanoTech.

Ny partsgemensam rapport

4 okt 2019 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
IKEM har tillsammans med Ledarna genomfört en kartläggning av chefers upplevda situation och förutsättningar i medlemsföretagen. Fokus ligger på chefens organisatoriska förutsättningar och i vilken utsträckning chefsuppdragen upplevs som begripliga och meningsfulla.

IKEM:s arbetsgivardag: Årets viktigaste dag för chefer, HR- och löneansvariga!

3 okt 2019
Välkommen till IKEM:s arbetsgivardag - dagen vi tidigare benämnde IKEM:s ALL-dag. Det här är årets viktigaste dag för dig som arbetar med HR, är chef eller arbetar med lön! Arbetsgivardagen inleds i Norrköping 18 november och avslutar 3 december i Sundsvall. Totalt är vi på åtta orter i landet. Anmäl dig direkt på webben.

Nedväxling i globala produktivitetstillväxten

2 okt 2019
På onsdagen presenterade Industrins Ekonomiska råd sin årliga rapport om trender i ekonomin. I samband med rapportsläppet hölls också ett seminarium där rapporten presenterades.

Höganäs AB prisas för sitt jämställdhetsarbete

30 sep 2019
Industrins jämställdhetspris 2019 går till Höganäs AB. De prisas för sitt omfattande och strategiska arbete för ökad jämställdhet både på företaget och i branschen som helhet. Priset delades ut av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen under Industridagen i Sandviken.

Stor uppslutning för ökad återvinning av plast

30 sep 2019 | Plast
Hitintills har över 100 privata och offentliga aktörer i värdekedjan för plast undertecknat deklarationen från Circular Plastics Alliance. Den främjar frivilliga åtgärder för en väl fungerande EU-marknad för återvunnen plast. Målet är att tio miljoner ton återvunnen plast ska användas i nya produkter till 2025. Deklarationen handlar också om att inget plastavfall ska hamna i naturen eller deponeras.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in