Nyheter

Nyheter

IKEM:s arbetsgivardagar - Vi ställer om!

18 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal, Avtal20, Lagar & avtal
Vi på IKEM vill hälsa dig välkommen till IKEM:s Arbetsgivardag! På grund av rådande läge ställer vi i år om och genomför IKEM:s arbetsgivardag i digital- och i komprimerad form. Du kan redan nu anmäla dig till någon av följande tillfällen, 24 november, 25 november,  30 november eller 1 december.

Många nya miljarder för klimatomställning

17 sep 2020
Nu lanseras flera olika offentliga satsningar på investeringar, utveckling och forskning för minskade utsläpp av klimatgaser inom industrin. IKEM bevakar dessa och nu kallar vi till ett första digitalt möte den 7 oktober. På mötet kommer vi gå igenom det vi vet än så länge och tipsar om vad medlemsföretagen behöver hålla utkik efter.

Nytt sätt att rapportera avfall

16 sep 2020
Från 1 november ska verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregisret hos Naturvårdsverket. Inga retroaktiva anteckningar förda från 1 augusti till och med 31 oktober behöver rapporteras in.

Stort intresse för ekonomiseminarium

16 sep 2020
Över trehundra personer ville lyssna när IKEM, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen och Teknikföretagen bjöd in till webbinarium tillsammans med kommunikationsbyrån Rud Pedersen. Webbinariet handlade om avtalsrörelsen i skuggan av coronakrisen.

Stort intresse för webbinarium om SusChem Sweden

11 sep 2020
Närmare 70 personer ville gärna veta mer om SusChem Sweden när IKEM och IVL arrangerade ett gemensamt webbinarium på onsdagen. Det blev avrapportering av vad som är gjort, men också tid för reflektion och planer för framtiden.

Stöd för arbetsmiljöutbildning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd förarbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under 3 år; från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. Överenskommelsen innebär att 75 miljoner kronor avsätts och AFA Trygghetsförsäkring finansierar stödet. AFA Försäkring kommer att administrera stödet och IKEM kommer att ansluta sig som utbildningsanordnare.

Kurs i exponeringsbedömning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Göteborgs universitet anordnar under våren 2021 en ny kurs i exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker omfattande 15 högskolepoäng.

Ändrade föreskrifter för arbetsplatsens utformning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021. Föreskrifterna ställer krav på hur en arbetsplats ska vara utformad, exempelvis lokalutformning, inomhusklimat, belysning, möjlighet till utrymning och personalutrymmen.

Hur påverkas er verksamhet av vattenavbrott?

3 sep 2020
Under vintern 2019 pågick en studie om hur olika näringar påverkas ekonomiskt vid vattenavbrott. Nu har RISE, som genomförde studien, fått möjlighet att utveckla och komplettera studien. Därför finns det nu återigen en möjlighet för er att delta i enkätundersökningen och därmed bidra till att stärka tillgången och leveranssäkerheten av vatten. Dina svar på studien behöver vara inne senast 23 september.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in