Nyheter

Nyheter

Hemarbete – vad gäller?

2 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Under den pågående corona-pandemin har Folkhälsomyndigheten varit tydliga med att rekommendera hemarbete för de som har möjlighet – något som många företag också bejakat i den utsträckning det varit möjligt. Men vem bestämmer egentligen? Hur ska man tänka i arbetsgivarfrågor? Vi rätar ut alla frågetecken på våra specialsidor för medlemmar!

Konjunkturbrev från IKEM - Kemiföretagen tror att återhämtningen efter corona kommer ta lång tid

27 aug 2020
Coronapandemin har orsakat världens värsta ekonomiska kris sedan depressionen på 1930-talet. För hela året 2020 kommer BNP-fallet globalt sannolikt att uppgå till 6-8 procent. Nedgången har framför allt skett under andra kvartalet 2020. Nu tror de flesta företagen inom kemiindustrin att botten är passerad. Men återhämtningen efter vårens produktionsbortfall i spåren av coronapandemin kan komma att ta många år.

IKEM välkomnar utredning om miljöprövning

26 aug 2020
På tisdagen tillsatte regeringen en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning.

LAS- och omställningsförhandlingarna återupptagna

21 aug 2020 | Arbetsgivarguiden
Tisdagen den 18 augusti återupptogs förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO rörande ändrade uppsägningsregler och omställningslösningar. Dessförinnan, fredagen den 14 augusti, hade LO fattat beslut i sitt representantskap att återuppta förhandlingarna. Förhandlingarna kommer nu att pågå under augusti och september.

FoU-politik som motor för arbetstillfällen och investeringar

14 aug 2020
18 juli publicerade IKEM en debattartikel i SvD om regeringens nya proposition för forskning, innovation och utbildning presenteras som spänner över fyra år. Cirka 300 parter, myndigheter och företag lämnade i höstas synpunkter, ofta långa önskelistor på mer statliga pengar. Det är fel väg att gå menar IKEM - Innovations- och kemiindustrierna.

IKEM kritiska till plastskatten - bättre för miljön med pant

12 aug 2020 | Plast
Vi är besvikna på att utredningen särbehandlar plasterna samt inte gynnar återvunnen eller biobaserad plast, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Den föreslagna skatten lever därför inte upp till syftet som skulle vara att stödja en övergång till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi.

Sverige behöver fler yrkesutbildade

10 aug 2020
Svensk industri är i stort behov av fler yrkesutbildade. Vi ser att gymnasie- och vuxenutbildningarna inte klarar av att matcha arbetsmarknadens behov och därför välkomnar vi Lars Stjernqvists utredning om en mer arbetsmarknadsanpassad utbildning.

Råd inför lönesamtalet

10 jul 2020 | Arbetsgivarguiden, Löner och ersättningar
Cheferna har en central roll i lönearbetet. Det är chefen som bäst kan avgöra sin medarbetares måluppfyllelse, kompetens och prestation. Därför ska chefen också ha befogenhet att sätta lönen, med utgångspunkt i de avtal och förutsättningar som gäller.

Svenskt Näringslivs lönestatistik 2019 är klar

10 jul 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönestatistik
Näringslivets lönestatistik är nu uppdaterad med statistik för september 2019. Det innebär att ni kan börja använda rapporterna som kunskapsunderlag och för jämförelser, inte minst inför de stundande löneförhandlingarna.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in