Nyheter

Nyheter

Har ditt företag tagit emot farliga kemikalier i bulk via sjötransport?

15 jun 2020
Sverige avser tillträda 2010 års HNS-konvention (Hazardous and Noxious Substances). Det innebär att den som under ett visst kalenderår har tagit emot farliga och skadliga ämnen som har transporterats i bulk till sjöss ska lämna uppgift om mottagna mängder till Sjöfartsverket. Den 1 september sker i förberedande syfte en första rapportering och som inte medför någon avgift.

Operation Clean Sweep

15 jun 2020 | Plast
Plastskräp, oavsett var det förekommer, är en fråga som väcker mycket känslor och som skadar allmänhetens bild av plast och plastindustrin. Speciellt problemet med nedskräpning i den marina miljön och mikroplaster har fått allt mer uppmärksamhet på senare år, både av myndigheter och media. Nedskräpningen är ett gränslöst problem som påverkar konsumenter över hela världen. För att hålla rent i eget hus har plastbranschen initierat projektet ”Operation Clean Sweep”, OCS.

SMHI:s vattenuttagsprojekt

12 jun 2020
SMHI jobbar sedan 2018 med ett regeringsuppdrag som syftar till att få bättre kunskap om Sveriges vattenuttag. SMHI har länge gjort beräkningar av vattentillgång i vattendragen bland annat för vattenförvaltningens arbete. Dessa data skulle kunna förbättras om SMHI också har kännedom om hur mycket vatten som tas ut och förs tillbaka till vattendragen. Kemibranschen är en stor vattenanvändare så våra industriers uttag är därför intressant.

Gymnasieutredningen – ny modell för planering och dimensionering föreslås

9 jun 2020
Den 8 juni lämnade utredaren Lars Stjernqvist betänkandet ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning till regeringen. Samtidigt skriver han i en debattartikel i Svenska Dagbladet ”Behoven på arbetsmarknaden måste styra mer”. Ett viktigt steg mot att alla som skaffar sig en utbildning senare ska få användning för den i yrkeslivet.

Områdesanalys industri - ökat behov av kompetens och kompetensutveckling

9 jun 2020
”Många ser industrin som en attraktiv arbetsgivare där det främst är högteknologi som lockar. Samtidigt medför de nya teknologierna ett behov av högre kompetens och kompetensutveckling hos befintlig personal”.  Det skriver Myndigheten för yrkeshögskolan i den områdesanalys som myndigheten publicerade i mitten på maj.

LAS-utredningen en besvikelse

1 jun 2020 | Arbetsgivarguiden
Regeringens utredning om förändrade regler i lagen om anställningsskydd överlämnas till arbetsmarknadsministern idag den 1 juni.  Lars Askelöf, förhandlingschef på IKEM ingår i den arbetsgrupp inom Svenskt Näringsliv som ska lämna kommentarer på utredningen. Han är besviken och menar att utredningens förslag inte alls är bra.

Nya hygieniska gränsvärden på gång

1 jun 2020
EU har under 2019 fattat beslut om ett antal nya hygieniska gränsvärden med stöd av bland annat Kemiska agens-direktivet och Cancer-mutagen-direktivet. Det betyder att Sverige måste se över och anpassa de nationella värdena för de aktuella ämnena.

Återstår att se vad det blir av Next Generation EU

28 maj 2020
I går, den 27 maj, lade EU-kommissionen fram ett förslag till återhämtningsplan efter corona-krisen. Satsningar på bland annat grön omställning och digitalisering ska finansieras genom lån av 750 miljarder euro, motsvarande nästa 8.000 miljarder svenska kronor. Planen går under namnet ”Next Generation EU”.

Kemins Dag 2020 - Tema Växthälsa

27 maj 2020
Nu har vi öppnat anmälningssidan för årets Kemins Dag, IKEM:s satsning för att öka intresset för kemi och andra naturvetenskapliga utbildningar. Varje år är det minst 110.000 barn och unga som är med och genomför årets experiment. Det här är alltså Sveriges största kemiexperiment!

Magnus Huss vill skilja på stort och smått i resursdebatten

26 maj 2020
Som ordförande för delprojektet för Plast inom IVA:s projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har Magnus Huss pratat med många människor och skapat många nya kontakter. I en intervju i IVA Aktuellt berättar han om sitt långa engagemang för hållbarhetsfrågor och om sina tankar om IVA-projektet.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in