Nyheter

Nyheter

Hur IED kan bidra till Green deal - Och vad är näringspolitikens roll i revideringen?

18 okt 2021
För närvarande pågår ett intensivt arbete i EU med både ny lagstiftning och många revideringar av befintliga direktiv för att möjliggöra den gröna given. En av dessa är Industriutsläppsdirektivet (IED). Webbinariet som är den 17 november anordnas gemensamt av IKEM, Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Jernkontoret och Svenska Gjuteriföreningen.

Politik för en hållbar plastanvändning

18 okt 2021 | Plast
En hållbar plastanvändning måste stödjas av välgenomtänkt politik som minimerar läckaget till miljön, förstärker drivkrafterna för insamling och återvinning, samt gynnar innovation och utveckling. Tyvärr har ogenomtänkta politiska beslut fattats eller föreslagits de senaste åren som motverkar sina syften och som i praktiken gett negativa konsekvenser för både miljö och ekonomi.

Välkommen till IKEM:s Arbetsgivardag 2021!

12 okt 2021 | Arbetsgivarguiden
Det sker ständigt förändringar inom arbetsrätten. Lagstiftning och rättspraxis ändras och nya regler tillkommer. Det är därför viktigt att löpande hålla sig uppdaterad på det arbetsrättsliga området. Därav bjuder IKEM in till en fullspäckad webbinariehalvdag där IKEM:s förhandlare och arbetsrättsexperter vägleder dig genom nyheter och förändringar.

Rocket science – Från Perstorp till Mars

12 okt 2021
− Kan vi producera färg av koldioxid? Svaret är ett rungande ja! Det var beskedet från Anna Berggren hållbarhetschef, Perstorp, när hon beskrev företagets planer på att bygga en anläggning för att samla in koldioxid och tillverka metanol av den. Nu kan du se en inspelning från IKEM:s och Kemisamfundets seminarium om vad som förenar Perstorp och Mars-resor.

Höga elpriser drabbar jobben och välfärden

6 okt 2021
Sverige har inte råd med höga elpriser som driver investeringar och jobb ut ur landet, det skriver SKGS nyvalda ordförande Peter Kihlgren, vd för Kemira Kemi AB i Helsingborg i en ledare på SKGS webbplats.

Ny visselblåsarlag

30 sep 2021 | Arbetsgivarguiden, Lagar & avtal
Riksdagen har beslutat om en lag om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om vissa missförhållanden. Den nya lagen träder ikraft den 17 december 2021.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in