Nyheter

Nyheter

Vi kan tappa industri när elpriset stiger i syd

24 nov 2020
Nu måste något göras om Sverige inte ska tappa värdefulla investeringar. Sveriges fortsatta industriella framgångar, klimatarbete och välstånd bygger på god tillgång på fossilfri el till en konkurrenskraftig kostnad. De kraftiga prisskillnader vi ser inom landet visar tydligt att det saknas en politisk helhetssyn på elförsörjningen. Det skriver Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, och Carl Eckerdal, chefekonom Livsmedelsföretagen och IKEM i dag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

EFTERLYSNING – 410 Kemilärare – varje år!

20 nov 2020
Att en bra kemilärare är viktigt om kemiämnet ska bli intressant för eleverna, det är nog alla överens om. Så också Betty Malmberg, riksdagsledamot för Moderaterna, som inledde torsdagens riksdagsseminarium om bristen på kemilärare med en berättelse från sin egen skoltid med en kemilärare som satte sig på katedern, drog en papperskorg över huvudet och sa, jag är PANK. På det sättet präntade han hos Betty Malmberg för all framtid in att anoden är positiv och katoden negativ.

Ny satsning ska lyfta processteknik

20 nov 2020
Nu inleds en 5-årig satsning om 100 miljoner på industridoktorander, industri-postdocs och marknadsföring av processteknik som ett spännande karriärval för den som börjat läsa på en Teknisk Högskola.

Frånvaro med anledning av sjukdom eller smitta

20 nov 2020
I takt med pandemins utveckling ändras bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Försäkringskassans rutiner, vilket kan påverka hur du som arbetsgivare kan eller bör hantera vissa frågor. Nedan tar vi upp tre aktuella frågor. Tveka inte att höra av dig till Arbetsgivarjouren om du vill resonera med en rådgivare kring ett specifikt ärende.

Jourfrågan

20 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetstid
Innehåll bakom inloggning

Lokal lönebildning

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning
Så här i tider av slutförda förhandlingar och nya löneavtal kan det vara på sin plats att påminna om möjligheten till lokal lönebildning. Detta innebär att avtalen innehåller stupstockar, det vill säga en process, en siffra och ett revisionsdatum som gäller, om man inte lokalt kommer överens om annat. För de flesta av er är detta inget nytt, utan denna möjlighet har funits länge i IKEM:s kollektivavtal Tjänstemannaavtalet, I-avtalet, Kemiska Fabriker och kollektivavtalen för Återvinningsindustrin, Oljeraffinaderier samt Tvätt- och textilservice.

Förlängd korttidspermittering upp till sju månader

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Att leda OSA på distans

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Det här webbinariet passar dig som är chef, skyddsombud eller jobbar med HR.  Prevent lär ut strategier för ett systematiskt arbetsmiljöarbete när du bara träffar dina medarbetare på distans. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in