Nyheter

Nyheter

FoU-politik som motor för arbetstillfällen och investeringar

14 aug 2020
18 juli publicerade IKEM en debattartikel i SvD om regeringens nya proposition för forskning, innovation och utbildning presenteras som spänner över fyra år. Cirka 300 parter, myndigheter och företag lämnade i höstas synpunkter, ofta långa önskelistor på mer statliga pengar. Det är fel väg att gå menar IKEM - Innovations- och kemiindustrierna.

IKEM kritiska till plastskatten - bättre för miljön med pant

12 aug 2020 | Plast
Vi är besvikna på att utredningen särbehandlar plasterna samt inte gynnar återvunnen eller biobaserad plast, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Den föreslagna skatten lever därför inte upp till syftet som skulle vara att stödja en övergång till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi.

Sverige behöver fler yrkesutbildade

10 aug 2020
Svensk industri är i stort behov av fler yrkesutbildade. Vi ser att gymnasie- och vuxenutbildningarna inte klarar av att matcha arbetsmarknadens behov och därför välkomnar vi Lars Stjernqvists utredning om en mer arbetsmarknadsanpassad utbildning.

Råd inför lönesamtalet

10 jul 2020 | Arbetsgivarguiden, Löner och ersättningar
Cheferna har en central roll i lönearbetet. Det är chefen som bäst kan avgöra sin medarbetares måluppfyllelse, kompetens och prestation. Därför ska chefen också ha befogenhet att sätta lönen, med utgångspunkt i de avtal och förutsättningar som gäller.

Svenskt Näringslivs lönestatistik 2019 är klar

10 jul 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönestatistik
Näringslivets lönestatistik är nu uppdaterad med statistik för september 2019. Det innebär att ni kan börja använda rapporterna som kunskapsunderlag och för jämförelser, inte minst inför de stundande löneförhandlingarna.

Kontroll av konsumentprodukter planeras

2 jul 2020
Under den pågående COVID-19-pandemin har det dykt upp en del handdesinfektionsmedel som inte uppfyller EU-lagstiftningens krav. ECHA:s arbetsgrupp för biocider, som bland annat har till uppgift att utvärdera medlemsstaternas pågående kontrollaktiviteter, har nu meddelat att de intensifierade åtgärder som vidtagits på nationell nivå är tillräckliga för att hantera frågan.

Energipolitiken försvårar basindustrins klimatmål

1 jul 2020
Nu måste ansvariga politiker visahandlingskraft för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att svensk basindustri ska göra det vi är bäst på: produktion i världsklass som skapar välfärd och global klimatnytta. Hittills har risken för effektbrist, som kan leda till manuell frånkoppling av elanvändare, varit ett problem för kalla vinterdagar. Nu står det klart för alla att effektbrist även kan uppstå under varma sommardagar.

Tyskland tar över ordförandeskapet i EU

1 jul 2020
Med mottot ”Together for Europe´s recovery” tar Tyskland över ordförandeskapet i EU från den 1 juli till den 31 december 2020. Ordförandeskapets prioriterade frågor är återhämtning från Corona-pandemin, EU:s långtidsbudet, förhandlingar om de framtida relationerna med Storbritannien samt flera pågående ärenden som klimat, digitalisering och Europas roll i världen.

Distansarbete och arbetsmiljöansvar

26 jun 2020
Huvudregeln är att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar även när arbetstagare arbetar på distans, exempelvis hemifrån. Lagen gör ingen skillnad på var arbetet utförs. Enligt grunderna i arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in