Nyheter

Nyheter

Grattis Perstorp, Sekab, Covestro, Dow och Bayer för era globala insatser mot COVID-19!

14 okt 2020
European Responsible Care award delas i år ut till kemiföretag som genom särskilda insatser har ställt om och tillhandahållit kritiska produkter till vårdgivare och äldreomsorg, hållit kritiska försörjningskedjor igång och samtidigt säkerställt att personal fortsatt har kunnat känna sig trygga på arbetsplatsen i en mycket svår pandemi.

Bra med långa avtal - men inte till vilket pris som helst

13 okt 2020
IKEM har i dag ställt sig positiva till en så kallad skiss på avtal innebärande ett 29 månader långt avtal för industrin, med reservation för att kostnadsnivån måste anpassas till den situation som nu råder inom svenskt näringsliv i spåren av coronapandemin. Efter att förhandlingarna avbrutits i mars på grund av pandemin är målet nu att sluta nya avtal senast 31 oktober och att då komma i fas med tidigare avtalscykler.

Stort intresse för offentliga satsningar för minskade utsläpp

13 okt 2020
Intresset var stort när IKEM arrangerade ett digitalt ett möte om olika offentliga satsningar på investeringar, utveckling och forskning för minskade utsläpp av klimatgaser inom industrin. Mer än trettio personer ville vara med när Mikael Möller och Nils Hannerz från IKEM informerade och gav tips om möjligheter att ansöka om medel i Sverige och EU.

IKEM om kemikaliestrategin

12 okt 2020
Coronakrisen har gjort det tydligt att kemiindustrin är för viktig som producent av nödvändiga kemikalier och varor som behövs för att skydda folkhälsan. Denna vecka förväntas EU-kommissionen lägga fram sitt åtgärdspaket kring hur unionens kemikaliereglering ska skärpas och förenklas.

Remiss av Skatt på engångsartiklar i plast

8 okt 2020 | Plast
Regeringen har nu skickat ut på remiss utredningen om skatt på engångsartiklar. Utredningen föreslår att det införs en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare. Skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men avdrag får göras för muggar och livsmedelsbehållare med ett lågt plastinnehåll.

Bra att förslaget om ökade elnätsavgifter avvisas

8 okt 2020
Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna gav på onsdagen besked om att de inte ställer sig bakom regeringens förslag som skulle ge elnätsföretagen möjlighet att kraftigt höja kundernas elnätsavgifter. IKEM var tidigt emot förslaget som skulle ge elnätsbolagen ökade intäkter utan någon tillkommande nytta för elnätskunderna. Att förslaget nu stoppats innebär enligt IKEM:s bedömning 30 miljarder kronor i mindre kostnader för landets elkonsumenter.

Lönebildningsdagarna

1 okt 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning
Årets Lönebildningsdag sker i digital form och därför har vi valt att dela upp programmet på två tillfällen – den 15 respektive 22 oktober.

LAS- och omställningsförhandlingarna avslutade - ingen överenskommelse nådd

1 okt 2020 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Svenskt Näringsliv, PTK och LO har under en tid fört intensiva förhandlingar kring förändringar av anställningsskyddsregler och införande av ett omställningssystem för anställda inom privat sektor. Nu avslutas förhandlingarna utan att parterna lyckats nå en slutlig överenskommelse.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in