Nyheter

Nyheter

Stora elprisskillnader mellan norr och söder

5 jul 2021
Elpriset i södra och mellersta Sverige fortsätter att öka. Även under sommaren är prisskillnaderna betydligt större nu än för ett par år sedan. Till stor del beror denna utveckling på stängningen av Ringhals 1 och 2 och kapacitetsbristen i transmissionsnätet. De höga elpriserna slår direkt mot industrins konkurrenskraft. Det skriver SKGS i nyhetsbrevet Energiperspektiv.

Slovenien tar över rodret i EU från den 1 juli till den 31 december 2021

30 jun 2021
Som ordförande i EU är uppgiften att planera och leda rådets arbete. De sedvanliga rådsmötena kommer som vanligt att hållas i Bryssel och Luxemburg. Vid sidan av dessa kommer 19 informella ministermöten hållas i Slovenien som ger utrymme för ett mer ledigt samtal om inriktningen av kommande frågor i rådet.

Perstorp får stöd för klimatneutral metanolproduktion i Stenungsund

24 jun 2021
Kemiföretaget Perstorp får tillsammans med Fortum och Uniper ett investeringsstöd om 295 miljoner kronor för Project Air, en produktionsanläggning med kapacitet att producera 500 000 ton klimatneutral metanol per år, det meddelar Energimyndigheten i ett pressmeddelande. Project Air kommer när anläggningen är på plats ge minskade koldioxidutsläpp motsvarande svenskt inrikesflyg.

Brist på plastpipetter oroar

24 jun 2021 | Plast
Det råder plastbrist i världen, vilket bland annat drabbar sjukvården. Nu berättar DN att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har haft krismöte. Det är särskilt risken för brist på plastpipetter för laboratorietester som oroar.

Stora miljövinster möjliga med kemisk återvinning

21 jun 2021 | Plast
En ny studie om kemisk återvinning av plast, gjord av SMED på uppdrag av Naturvårdsverket, visar på att det finns många fördelar med kemisk återvinning av plast. Bland annat så kan man höja kvaliteten på det återvunna materialet och säkerställa att plastråvaran får möjlighet att cirkuleras ytterligare gånger samtidigt som det även skapar förutsättningar att återvinna mer komplexa flöden som idag inte är möjliga att återvinna.

Plastbrist hotar pooldrömmar

18 jun 2021 | Plast
Att plast är viktigt i hela samhället blir tydligt när det blir brist på plastråvara. Tillverkare av allt från förpackningar och sjukvårdsmaterial, till fordon och byggmaterial, märker av ökade priser. I en artikel i DN förklarar Henrik Oxfall, IKEM, varför ökad efterfrågan på plastråvara gör att pooldrömmen kanske förblir bara en dröm för många i sommar.

Stödet för korttidsarbete förlängs och IKEM har träffat nya avtal

17 jun 2021 | Arbetsgivarguiden
Det befintliga förstärkta systemet om stöd för korttidsarbete upphör den 30 juni 2021. Nu har Regeringen kommit med ett förslag om att förlänga det förstärkta systemet i ytterligare tre månader: juli, augusti och september 2021. IKEM därför träffat nya avtal avseende korttidsarbete med statligt stöd för arbetare och tjänstemän. Avtalen gäller från 1 juli till och med 30 september 2021.

Ny lämplighetsprövning av den som deltar i verksamhet med explosiva varor

16 jun 2021 | Arbetsgivarguiden, Lagar & avtal
I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling har Riksdagen beslutat om ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande. Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in