Nyheter

Nyheter

Frånvaro med anledning av sjukdom eller smitta

20 nov 2020
I takt med pandemins utveckling ändras bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Försäkringskassans rutiner, vilket kan påverka hur du som arbetsgivare kan eller bör hantera vissa frågor. Nedan tar vi upp tre aktuella frågor. Tveka inte att höra av dig till Arbetsgivarjouren om du vill resonera med en rådgivare kring ett specifikt ärende.

Jourfrågan

20 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetstid
Innehåll bakom inloggning

Lokal lönebildning

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning
Så här i tider av slutförda förhandlingar och nya löneavtal kan det vara på sin plats att påminna om möjligheten till lokal lönebildning. Detta innebär att avtalen innehåller stupstockar, det vill säga en process, en siffra och ett revisionsdatum som gäller, om man inte lokalt kommer överens om annat. För de flesta av er är detta inget nytt, utan denna möjlighet har funits länge i IKEM:s kollektivavtal Tjänstemannaavtalet, I-avtalet, Kemiska Fabriker och kollektivavtalen för Återvinningsindustrin, Oljeraffinaderier samt Tvätt- och textilservice.

Förlängd korttidspermittering upp till sju månader

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Att leda OSA på distans

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Det här webbinariet passar dig som är chef, skyddsombud eller jobbar med HR.  Prevent lär ut strategier för ett systematiskt arbetsmiljöarbete när du bara träffar dina medarbetare på distans. 

Industrins reformagenda

16 nov 2020 | Arbetsgivarguiden
Välkommen till ett digitalt seminarium 25 november där ledande politiker och näringslivsexperter diskuterar vad som behöver göras för att stärka Sverige som industrination.

Konjunkturbrev från IKEM - Uppskjutna investeringar i spåren av corona

12 nov 2020
Coronapandemin har påverkat affärsmöjligheterna för de fyra delbranscherna inom IKEM i rakt motsatta riktningar. Den internationellt konjunkturberoende plast/gummi- och kemiindustrin har påverkats tydligt negativt. Läkemedelsindustrin har i stället mött en global efterfrågeökning. Samtidigt anger mer än hälften av företagen att de skjuter på planerade investeringar.

Information om de nya kollektivatalen

6 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
Från och med 1 november gäller nya avtal för Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och Återvinningsindustrin. Mycket information finns nu publicerat på IKEM:s webbplats.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in