Nyheter

Nyheter

Donationer ska minska corona-smitta

26 mar 2020
Corona-viruset utmanar våra samhällen, bristen på skyddsutrustning och desinfektionsmedel är akut. Det finns mycket som ser hopplöst ut just nu. Samtidigt händer också positiva saker. Här kommer några exempel på företag som försöker hjälpa till.

Barnomsorg för samhällskritiska verksamheter

26 mar 2020 | Arbetsgivarguiden
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram föreskrifter och allmänna råd som ska säkra barnomsorg för barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthållas även i ett läge där förskolor och grundskolor är stängda.

Regeringen: Industrin är samhällsviktig

23 mar 2020
I fredags beslutade regeringen att klassificera 12 samhällssektorer, varav en var handel och industri, som samhällsviktiga. Personer som arbetar inom sektorerna ska känna sig trygga med att det kommer finnas omsorg i den utsträckning som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

Ljusglimtar i corona-tid

23 mar 2020
De flesta nyheter just nu handlar om allt elände som corona-viruset orsakar, men det finns också hopp. Företag som ställer om sin produktion till att tillverka de desinfektionsmedel som vården behöver, myndigheter som lättar på regelverken för att det ska vara möjligt, eller bara något så enkelt som att klargöra för anställda med sjukvårdsutbildning att det är möjligt att få ledigt för att hjälpa till i den hårt pressade vården. Exemplen är många.

IKEM:s kollektivavtal prolongeras till den 31 oktober 2020

23 mar 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
IKEM har fredagen den 20 mars 2020 svarat ja på en hemställan från industrins medlare (Opartiska ordföranden) innebärande en ajournering av pågående kollektivavtalsförhandlingar. Även facken inom industrin har svarat ja på medlarnas hemställan. Förhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020. De kollektivavtal som skulle löpt ut den 31 mars förlängs till att gälla fram till och med den 31 oktober 2020.

Industrins avtal förlängs på grund av corona

20 mar 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
I dag förlängdes industrins nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Orsaken är det svårbedömda ekonomiska läge som svenska företag hamnat i på grund av Corona-viruset covid-19. Förhandlingarna återupptas i oktober.

Produktion av nödvändig skyddsutrustning och desinfektionsmedel

20 mar 2020
Med anledning av spridningen av Coronaviruset har IKEM fått en förfrågan av Regeringskansliet om våra medlemsföretag kan hjälpa till att ställa om sin produktion för att tillverka personlig skyddsutrustning för vårdpersonal. I första hand rör det sig exempelvis om masker, handskar, visir, desinfektionssprit mm. Det handlar även om att producera råmaterial, som behövs för att tillverka ovanstående. Det är ett stort nationellt koordineringsarbete och vi har redan satt igång en arbetsgrupp för detta.

Investeringar en förutsättning för cirkulär ekonomi

20 mar 2020
”Cirkulär ekonomi” är orden på allas läppar som ska lösa alla våra miljö- och klimatproblem. Men för att den cirkulära ekonomin ska bli verklighet krävs att den nationella strategin får tydliga regler för återvinning och att kemisk återvinning möjliggörs. Dessutom måste vi satsa på kompetensförsörjning av spetskompetens inom cirkulär ekonomi. Vår industri måste ha förutsättningar för att våga investera!

Vem ansvar för ditt företags säkerhetsfrågor? Berätta för IKEM!

20 mar 2020
Säkerhetsfrågor – allt från cyber-security till bedrägerier – prioriteras i allt högre grad av näringslivet. Även staten/lagstiftaren lyfter dessa frågor och IKEM engageras allt oftare som representant för medlemsföretagen i dialoger med myndigheter och departement. Vi fick för knappt ett år sedan en ny säkerhetsskyddslagstiftning.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in