Nyheter

Nyheter

Vår kunskap om återvinning kan gå på export

20 nov 2019
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) arrangerade ett seminarium om klimatexport på Kungliga Slottet. Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel deltog och fick bland annat lyssna till Magnus Huss, förbundsdirektör och vice vd på IKEM. Fokus för seminariet var de förändringar som måste ske för att uppnå ett hållbart samhälle och vilka möjligheter Sverige har att bidra till lösningar i andra länder genom att exportera kunskap och teknik när det exempelvis gäller återvinning av plast.

Hur påverkas er verksamhet av vattenavbrott?

20 nov 2019
Just nu pågår en studie om hur olika näringar påverkas ekonomiskt vid vattenavbrott. Några av er har kanske redan fått information om denna studie per post, men det finns möjlighet för alla som vill att delta i enkätundersökningen och därmed bidra till att stärka tillgången och leveranssäkerheten av vatten. Dina svar på studien behöver vara inne senast 5 december.

Kemins Dags-materialet uppskattat av lärare

20 nov 2019
Kemins Dag är en av IKEM:s största satsningar, varje år genomför 110.000 barn och deras lärare kemiexperiment med material som de fått från IKEM. Men vad tycker egentligen lärarna om materialet? För att ta reda på det har IKEM bett lärarna fylla i en enkät – gensvaret är överväldigande positivt.

IKEM syns!

15 nov 2019
Här berättar vi kort om en vecka i IKEM:s verksamhet där vi syns lite extra.

Satsa på effektivare riskbedömnings- och screeningmetoder!

11 nov 2019
För alla kemiföretag är det jätteviktigt att de kemikalierna de producerar och säljer kan användas på ett säkert sätt. Kemikalier som inte orsakar skada på människa eller miljö, är självklart mycket mer åtråvärda för kunderna än ämnen som kan ställa till med problem. Därför finns ett stort behov av bättre och effektivare riskbedömnings- och screeningmetoder. Det hade vi från industrin önskat att Christina Rudén tagit större fasta på i sin utredning om coctaileffekten och gruppvis hantering av ämnen.

Industrins arbetsgivare: Facken nonchalerar strukturproblemen

7 nov 2019
Världsekonomin viker, svensk produktivitetstillväxt är svag och många industribranscher känner tydligt av konjunkturnedgången. För allt fler är det så allvarligt att varsel står för dörren. Facken inom industrins löneyrkande på tre procent är inte alls i samklang med företagens försämrade ekonomiska läge. Det skriver Jonas Hagelqvist och sju andra företrädare för industrins arbetsgivarorganisationer i en gemensam debattartikel i Dagens Industri.

Orealistiska krav från industrifacken

4 nov 2019
I dag, måndag den 4 november, presenterade facken inom industrin, sina krav inför 2020 års avtalsförhandlingar i en gemensam presskonferens. IKEM och Industriarbetsgivarna menar att kraven är orealistiska.

Svenska pristagare för säker kemikaliehantering

29 okt 2019
På arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet prisades Kemilärarnas Resurscentrum och Atlas Copco nyligen för sitt arbete med farliga ämnen. De är svenska vinnare i tävlingen Good Practice Awards som ingår i EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen”.

Onyanserat av SVT om industrins energiskatter och klimatutsläpp

28 okt 2019
Med hänvisning till Sveriges klimatmål och utfästelserna i Januariavtalet om 15 miljarder kronor i grön skatteväxling har SVT granskat vad industrin betalar i miljöskatter. SVT gör en poäng av att jämföra globalt konkurrensutsatt industri med privatpersoner. IKEM anser att en sådan jämförelse ger en felaktig bild av industrins klimatarbete.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in