Nyheter

Nyheter

Bra att förslaget om ökade elnätsavgifter avvisas

8 okt 2020
Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna gav på onsdagen besked om att de inte ställer sig bakom regeringens förslag som skulle ge elnätsföretagen möjlighet att kraftigt höja kundernas elnätsavgifter. IKEM var tidigt emot förslaget som skulle ge elnätsbolagen ökade intäkter utan någon tillkommande nytta för elnätskunderna. Att förslaget nu stoppats innebär enligt IKEM:s bedömning 30 miljarder kronor i mindre kostnader för landets elkonsumenter.

Lönebildningsdagarna

1 okt 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning
Årets Lönebildningsdag sker i digital form och därför har vi valt att dela upp programmet på två tillfällen – den 15 respektive 22 oktober.

LAS- och omställningsförhandlingarna avslutade - ingen överenskommelse nådd

1 okt 2020 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Svenskt Näringsliv, PTK och LO har under en tid fört intensiva förhandlingar kring förändringar av anställningsskyddsregler och införande av ett omställningssystem för anställda inom privat sektor. Nu avslutas förhandlingarna utan att parterna lyckats nå en slutlig överenskommelse.

Utbildningar i processäkerhet

1 okt 2020
IKEM har fördjupat samarbetet med Intressentföreningen för processäkerhet. IPS. Om du funderar på att vidareutbilda dig inom området processäkerhet under hösten - ta en titt på IPS utbildningar. Introduktionsutbildningen i processäkerhet är kostnadsfri.

Är ert företag anslutet till Responsible Care®?

1 okt 2020
Rapporteringen av KPI:er till Responsible Care ® pågår för fullt bland våra medlemsföretag. Den sammanställning som IKEM gör varje år är viktig för att visa på branschens förbättringar. Är ditt företag inte med i Responsible Care® har ni nu chansen att ansluta er till programmet och bidra.

Reviderad vägledning om handlingsprogram och säkerhetsledningssystem

30 sep 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har reviderat vägledningen gällande handlingsprogram och säkerhetsledningssystem. Revisionen innebar att MSB utvecklat samt förtydligat myndighetens vägledning. Den nya vägledningen ersätter den tidigare från 2015.

Preem - snabba miljöprövningar fortsatt viktiga

29 sep 2020
I går kom beskedet från Preem om att företaget inte kommer att investera i en utbyggnad för uppdatering av tjockolja vid raffinaderiet i Lysekil, det så kallade ROCC-projektet. I stället kommer företaget satsa på förnybara bränslen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in