Plastkunskap för gymnasiet

Plastkunskap för gymnasiet ger uppdaterad information om den stora materialgruppen plast. Undervisningsmaterialet beskriver användningsområden för plaster och tillverkningsmetoder.

"Plastkunskap för gymnasiet" innehåller information om den stora materialgruppen plast. Undervisningsmaterialet beskriver användningsområden för plaster och tillverkningsmetoder. Materialet passar bäst för kurser på Teknikprogrammet, då det inte finns något utförligt kemiavsnitt. Avsnittet om plasterna och miljön passar även bra för kemiämnet på Naturvetenskapsprogrammet och för ämnet Naturkunskap.
 

Följande elva lektioner finns:

 1. Polymerer, plaster och gummi.
 2. Volymplaster.
 3. Konstruktionsplaster.
 4. Avancerade plaster.
 5. Bioplaster.
 6. Plaster och miljön.
 7. Modifiering av plaster.
 8. Materialdata och provningsmetoder.
 9. Formsprutningsmetoder.
 10. Övriga bearbetningsmetoder för termoplaster.
 11. Efterbearbetning av formgods.

Plastkunskap för gymnasiet bygger på boken Värt att veta om plast av Ulf Bruder.

Dokument

Värt att veta om plast

Mer om plast

Plastguiden innehålller det mesta du behöver veta om plast. Appen, som är gratis, innehåller information om de vanligaste plasterna, och videoklipp om de vanligaste bearbetningsmetorderna. Dessutom beskrivs fördelar och begränsningar med olika plaster, kemin bakom, hur plaster kan återvinnas och vad en viss förkortning betyder.

Plastguiden bygger på boken Värt att veta om plast. Appen finns för Iphone, Android och Ipad.

Ladda ner appen