Kemilektioner för grundskolan

Kemilektioner för grundskolan är uppbyggda kring tolv olika teman. Genom att arbeta med teman blir det tydligt att kemin finns överallt och att det behövs kemisk kunskap inom de mest skilda samhällsfunktioner. Varje lektion är uppbyggd kring ett experimenten som passar till årskurserna 4-6. I varje avsnitt finns även experiment som passar för årskurser 1-3.

Det finns många förslag på experiment att hämta på nätet. Det som skiljer Kemilektioner för grundskolan från annat material är att lektionerna även innehåller pedagogiska tips. Kemilektionerna togs fram under Kemins år 2011 men är fortfarande lika aktuella. Materialet är sammanställt av Bodil Nilsson. Bodil har tidigare undervisat om didaktik och naturvetenskap på Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet (tidigare Lärarhögskolan i Stockholm). Numera är Bodil aktiv i Föreningen LMNT - Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik.

Kemilektioner för grundskolan - Inledning

Några tips om hur barn lär sig naturvetenskap och om det naturvetenskapliga arbetssättet. Information om på vilket sätt respektive lektion kopplar till centralt innehåll kemi årskurs 4-6 respektive centralt innehåll i naturorienterade ämnen årskurs 1-3.

Tema Konst och kultur - Färgkemi

Huvudexperiment: Tillverka äggoljetempera
Förförståelse 1: Blanda matolja och vatten
Förförståelse 2: Blanda matoljan, emulgeringsmedel och vattne

Tema Mode – Smyckekemi

Huvudexperiment: Tillverka saltkristaller.
Förförståelse 1: Lösa salt i vatten.
Förförståelse 2: Få tillbaka saltet.

Tema Klimat och Energi – Klimatkemi

Huvudexperiment: Gör det osynliga synligt (tillverka koldioxid)
Förförståelse 1: Släcka tändsticka med bikarbonat
Förförståelse 2: Syra släpper ut koldioxiden.

Tema Industri – Materialkemi

Huvudexperiment: Impregnerat papper och Gore-Tex
Förförståelse 1: Gem i vattenglas
Förförståelse 2: Stålullstuss i högt vattenglas.

Tema Vatten – Naturkemi

Huvudexperiment: Språngskikt + Ägghissen
Förförståelse 1: Flyter eller sjunker?
Förförståelse 2: Fortsatta utmaningar flyter eller sjunker.

Tema Hållbar utveckling – Återvinningskemi

Huvudexperiment: Tillverka halsband och medaljer av engångsmuggar
Förförståelseförsök 1: Hur lång tid det tar innan skräp som slängs i naturen bryts ned?Förförståelseförsök 2: Krympa PET-flaska.

Tema Idrottens kemi – Sportkemi

Huvudexperiment: Gör din egen sportdryck
Förförståelseförsök 1: Vatten avdunstar
Förförståelseförsök 2: Lösa salt i vatten
Förförståelseförsök 3: Salt på gurka och potatis.

Tema Hälsa – Vitaminkemi

Huvudexperiment: En modell av kroppen (vad händer med vattenlösliga respektive fettlösliga ämnen) + gör din egen lavalampa
Förförståelseförsök 1: Isbit i vatten
Förförståelseförsök 2: Isbit i olja.