Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Ett välfungerande system för återvinning av fisklådor av EPS

I fiskhamnen i Göteborg har Sweden Seafood sedan ett par år tillbaka ett insamling- och återvinningssystem för fisklådor av EPS. EPS Sverige har nyligen varit där på studiebesök för att se hur det fungerar i praktiken.

Sweden Seafood är lokaliserade i fiskhamnen i Göteborg och köper in och förädlar norsk lax till den svenska marknaden. Sedan ett par år tillbaka har man investerat i en komprimator för att kunna säkerställa att den ganska stora mängd fisklådor som man dagligen hanteras kan skickas för materialåtervinning istället för att gå till energiåtervinning. Genom att även låta fiskeföretag i närområdet lämna sina fisklådor till dem för vidare hantering har man skapat ett cirkulärt system för hela fiskhamnen.

- Tillsammans med våra kollegor i fiskbranschen samlar vi in mellan 1-2 ton EPS varje veckan här fiskhamnen i Göteborg vilket motsvarar mellan 1500 – 3000 stora fisklådor, säger Mikael Sjövall – kvalitetsansvarig på Sweden Seafood.

De insamlade fisklådorna, som ska lämnas tomma och på uppsamlingsplatsen, matas för hand in i en komprimator och volymer reduceras upp till 40 gånger. Den komprimerade EPS delas sedan upp i större block och lastas på lastpallar vilka sedan enkelt kan hämtas upp och skickas vidare för materialåtervinning.

- Det finns idag en stor efterfrågan på kompakterad EPS och i dagsläget gör vi till och med en liten ekonomisk vinst på systemet trotts att det kräver en hel del manuellt arbete vid komprimatorn, fortsätter Mikael Sjövall.

Studiebesöket genomfördes som en del av forskningsprojektet SCIP, Sluta cirkeln för industriell plast, som leds av IVL svenska miljöinstitutet och har som fokus att öka återvinningen av verksamhetsförpackningar.

- Det var imponerande att se att man med ganska enkla medel och ett fint samarbete mellan flera aktörer kunnat skapa ett så välfungerande system. Detta är absolut något vi kommer ta med oss i vårt framtida arbete i projektet säger Henrik Oxfall, sekreterare EPS Sverige.