Plastfrågor

Plasterna behövs i ett hållbart samhälle eftersom de är resurseffektiva material som är lätta, starka, ekonomiska och tekniskt hållbara.

Plast används och gör nytta i hela samhället – i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården.

Användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och energiåtgången i samhället.

Om vi skulle ersätta dagens användning av plast i Europa med andra material, där det går, så skulle till exempel utsläppen av växthusgaser öka med 61 procent och vikten på produkterna skulle öka med 274 procent.

Plasterna behövs – och de minskar koldioxidutsläppen

 • Plasterna behövs i ett hållbart samhälle eftersom de är resurseffektiva material som är lätta, starka, ekonomiska och tekniskt hållbara. 
 • Dagens användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och energiåtgången i samhället.

Plastfrågor

 • Återvinning

  Plast är ett av de bästa och mest miljövänliga materialen vi har. Och plasterna behövs i ett hållbart samhälle. De är oumbärliga eftersom de är resurseffektiva material som gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Dagens användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och sparar energi.

 • Alternativa råvaror

  Ett biobaserat material är helt eller delvis baserat på biomassa, hur stor del av materialet som måste var baserade på biomassa för att få kallas biobaserade finns inga egentliga krav kring, det finns däremot märkningar som brukar börja vid omkring 20 procent biomassa.

 • Operation Clean Sweep

  Operation Clean Sweep, OCS, är ett internationellt program framtaget för att förhindra förluster av plastgranulat (pellets, flakes eller pulver) till naturen under hanteringen hos företag genom hela värdekedjan.

 • Standardisering

  Arbetsgruppen för miljöaspekter inom plastkommittén utvecklar standarderna inom bland annat plaståtervinning och resurseffektivitet i Sverige.

 • Plasternas roll i samhället

  ”Plasterna roll i samhället” är ett hjälpmedel och verktyg för att förklara för både kunder och egen personal varför plast används, vad det är, vad det är tillverkat av samt all nytta som plast gör i vårt samhälle. Materialet finns tillgängligt för medlemmar i IKEM.

 • All plast borde bli råvara igen

  All plast kan återvinnas och bli ny plast. För att det ska bli verklighet behövs politiska beslut, samarbeten och nya lösningar. Här kan du läsa mer om IKEM:s politiska krav på plastområdet.

 • Sektorgrupper

  Medlemmar i IKEM kan fördjupa samarbetet i branschspecifika frågor via en sektorgrupp. Antingen kan en ny sektorgrupp bildas eller så kan du gå med i någon av sektorgrupperna; EPS-Bygg, NPG Sverige och PVC Forum.

 • Nätverk

  IKEM har ett förpackningsnätverk och ett plastnätverk inom området. Alla medlemma i IKEM kan gå med i våra nätverk.

Kontakt