Omställning till en klimatneutral och cirkulär industri

Utsläppen av klimatgaser måste minska. IKEM:s industrier stödjer Parisavtalet och jobbar intensivt med att minska utsläppen. Både egna utsläpp och utsläpp hos kunder är i fokus. Arbetet med att utveckla nya innovativa och klimatneutrala processer i industrin är i full gång. Många projekt är riktigt spännande och kan med fog kallas södra Sveriges industriella omställning.

Vägen till en klimatneutral industri

IKEM:s medlemsföretag står idag för cirka 40 % av de industriella utsläppen av koldioxid i landet. 

Det finns redan planer på hur dessa utsläpp ska tas bort. De fossila bränslena kommer ersättas med att använda avfall, förnybara råvaror, genom effektiviseringar och också att använda koldioxid som råvara för varor.

För att det ska kunna ske behövs tillgång till råvaror från avfall och förnybart, det behövs el för att elektrifiera sådan där fossila bränslen. För att det ska fungera behövs också en förnyelse av många lagar och regler. Allt detta beskrivs i vår klimatrapport.

Gammal lagstiftning hindrar omställning

Vår lagstiftning kommer från slutet av 1900-talet då avfall var något som lades på hög och politiken drev på att avfallet skulle eldas upp i stället. Nu står vi inför nästa steg. Det som har eldats upp kan i stället vara en råvara som ersätter olja. Det kräver en övergång från en politik för ”energiåtervinning” till en politik för ”materialåtervinning”. De reformer som krävs för att nå en klimatneutral industri tar vi upp i kemiindustrins reformagenda: Kemi är lösningen.

En del av dessa processer är fascinerande nya:

Kemisk återvinning. Avfall som inte kan återvinnas på annat sätt, såsom en hel del plastavfall och textilavfall, kan bli till råvara för industrin i anläggningar som kemiskt återvinner molekylerna i avfall. Läs mer om kemisk återvinning här.

Koldioxid blir till råvara. I södra Sverige planerar företaget Perstorp världens största anläggning som återvinner koldioxid och använder det till att göra vanliga produkter. Det kräver en hel del el, men kommer spara utsläpp som motsvarar Sveriges hela inrikesflyg.

Rapporter

 • Inspel till regeringen

  IKEM om regeringens klimathandlingsplan 2023

  Regeringen ska enligt klimatlagen vart fjärde år lämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Den visar hur regeringens politik sammantaget ska bidra till att nå de nationella klimatmålen. Här är IKEM:s inspel till regeringens klimathandlingsplan 2023.

 • IKEM:s reformagenda

  Kemi är lösningen

  Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

  I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

  IKEM, januari 2023

Mer om omställning

 • IKEM om regeringens klimathandlingsplan 2023

  Regeringen ska enligt klimatlagen vart fjärde år lämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Den visar hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå de nationella klimatmålen. Innovations- och kemiindustrierna i Sverige står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen.

 • Mer och billigare el – i hela landet

  Trygg försörjning av fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, ökad återvinning av avfall och koldioxid och förnybara råvaror är avgörande för att IKEM-företagen ska kunna ställa om sina processer till klimatneutral produktion.

 • Återvinning

  Plast är ett av de bästa och mest miljövänliga materialen vi har. Och plasterna behövs i ett hållbart samhälle. De är oumbärliga eftersom de är resurseffektiva material som gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Dagens användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och sparar energi.

Aktuellt

Kemi är lösningen

Vår industri driver klimatomställningen. För att lyckas behövs långsiktiga spelregler, mer elektricitet i hela landet och snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för kemiindustrins klimatprojekt. Vi har tagit fram en reformagenda med politiska förslag för omställning och konkurrenskraft.

Läs IKEM:s reformagenda