Kompetensförsörjning för en världsledande grön industri

Välutbildad och kompetent arbetskraft har bidragit till att innovations- och kemiindustrierna lagt forskning och tillverkning i Sverige. På senare år har företagen fått svårare att hitta rätt kompetenser. Sverige måste få fram fler utbildade på alla nivåer – yrkesutbildade, högskole­utbildade och forskarutbildade. Sverige behöver också lyckas bättre med att locka kompetens från andra länder, för att inte gå miste om framtida investeringar.

IKEM:s industrier växer och behöver rekrytera 11 000 nya medarbetare till om fem år. Det behövs personer med rätt kompetenser på alla nivåer. Industrin konkurrerar på en global marknad och tillgången till rätt kompetenser är avgörande för att locka och behålla investeringar i landet. Oavsett nivå av utbildning bör ambitionen i Sverige vara att utbildningen ska vara i världsklass. Det tjänar alla som bor i Sverige på.

IKEM tycker att svensk utbildnings-, forsknings- och arbetsmarknadspolitik behöver styras ännu mer mot att matcha industrins behov av kompetens.

Satsa för att stärka kompetensförsörjningen

För att Sverige ska ha en världsledande och grön industri behövs satsningar som säkrar innovations- och kemiföretagens kompetensförsörjning. I vår reformagenda Kemi är lösningen presenterar vi konkreta reformförslag för stärkt utbildning och bättre kompetensförsörjning. 

Underlätta rekrytering av internationell kompetens

Den kunskapsintensiva industrin behöver kompetens som inte alltid finns i Sverige. Arbetskraftsinvandringen måste fungera bättre, trösklar sänkas och den internationella rörligheten av experter bli större. Bland annat behöver Migrationsverket förenkla och snabba upp handläggningen, och expertskatteavdraget behöver utvecklas.

Läs mer om IKEM:s kompetensförsörjningspolitik i vår reformagenda.

Mer om utbildning och kompetensförsörjning

 • Arbetsmarknad

  För att våra medlemmar ska kunna konkurrera på den globala marknaden krävs det att villkor och kostnader i Sverige är konkurrenskraftiga i en jämförelse med våra konkurrentländer.

 • Högskolepolitik

  Välutbildad och kompetent arbetskraft har bidragit till att innovations- och kemiindustrierna lagt forskning och tillverkning i Sverige. På senare år har företagen fått svårare att hitta rätt kompetens. Sverige måste få fram fler högskole- och forskarutbildade, men också lyckas bättre med att locka kompetens från andra länder, för att inte gå miste om framtida investeringar.

 • Yrkesutbildning

  Yrkeshögskolan behöver resurser och mer långsiktighet för industrins yrken. Kompetens inom processteknik och kemiteknik är hett eftertraktad på arbetsmarknaden. Det är också kompetens som skapar förutsättningar för den gröna omställningen.

 • Skolpolitik

  Kemi är nyckeln till grön omställning i alla delar av samhället. Det fordrar kemister med kunskap och kompetens. Deras resa startar med kemiundervisningen i skolan. Framtidens kemister finns i våra klassrum!

Kemi är lösningen

Vår industri driver klimatomställningen. För att lyckas behövs långsiktiga spelregler, mer elektricitet i hela landet och snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för kemiindustrins klimatprojekt. Vi har tagit fram en reformagenda med politiska förslag för omställning och konkurrenskraft.

Läs IKEM:s reformagenda