Nätverk för medlemmar

Medlemmar i IKEM har möjlighet att gå med i våra nätverk.

Nätverk för medlemmar

  • Nätverket för distributörer

    Det här nätverket hanterar till exempel kemikalie‐, miljö‐ eller transportfrågor ur ett specifikt distributörsperspektiv.

  • Förpackningsnätverket

    Inom nätverket diskuterar vi frågor som rör tillverkning av plastförpackningar och emballage.

  • Plastnätverket

    Nätverket är främst en informationskanal till de medlemmar som arbetar med plast‐ och plastråvarufrågor.