Nätverk i plastfrågor

Många medlemmar i IKEM med i våra olika nätverk. Kontakta respektive ansvarig om du också vill vara med!

Nätverk för medlemmar

  • Nätverket för distributörer

    Det här nätverket hanterar till exempel hållbarhets‐, miljö‐ eller transportfrågor ur ett specifikt distributörsperspektiv. Här får du träffa och lära känna dina branschkollegor och diskutera aktuella frågeställningar. 

  • Förpackningsnätverket

    Inom nätverket diskuterar vi frågor som rör tillverkning av plastförpackningar och emballage.

 …