Rapporter

IKEM:s reformagenda

Kemi är lösningen

Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

IKEM, januari 2023

Rapport

Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 3,5 miljarder kronor.

IKEM, januari 2023

Rapport

Kompetensjakten

10 000 nya medarbetare med högre utbildning inom fem år – hur ska det gå till?

Technopolis på uppdrag av IKEM, december 2022.

Rapport

Fler forskarutbildade önskas

Så kan Sverige som kunskapsnation gynnas av satsningar på kemiindustri och akademi

Den svenska kemiindustrin satsar 22 miljarder kronor per år på forskning och utveckling. Det råder redan brist på forskarutbildade, och kemiindustriföretagen behöver rekrytera tusentals forskarutbildade de närmsta åren. Kompetensbristen är ett hot mot existerande forskningssatsningar och framtida investeringar. I den här rapporten presenteras åtgärdsförslag.

IKEM, mars 2022