Plasternas roll i samhället

Plast är en relativt ny materielgrupp som har utvecklats under 1900-talet. Idag är plasterna en förutsättning för ett hållbart samhälle, men det finns många åsikter om plasternas roll i samhället. Vi har tagit fram ett presentationsmaterial, ”Plasternas roll i samhället”, som beskriver några av de möjligheter och utmaningar som plasterna skapar för samhällets utveckling.

Presentation och talarmanus

Presentationen ”Plasterna roll i samhället” finns tillgänglig för IKEM:s medlemmar och är ett hjälpmedel och verktyg för att kunna förklara både för kunder och för egen personal om varför plast används, vad det är, vad det är tillverkat av och inte minst all nytta som plast gör i vårt samhälle.

Till presentationen finns även ett talmanus inklusive bakgrundsinformation och referenser. Om du vill få tillgång till presentation och tillhörande talmanus hör av dig till oss på IKEM.

Attitydundersökning

Presentationen inleds med resultat från en attitydundersökning som vi på IKEM genomförde under 2016 genom att låta personer ge spontana associationer till plast.

Det blev övervägande negativa associationer som miljöförstöring, skräp och olja, men även positiva ord som användbart, praktiskt, bra och billigt. Det är inte konstigt att man får denna negativa bild eftersom den är den sida av plastanvändningen som man läser om eller ser på TV. Dessvärre lyfts sällan alla de positiva saker fram som faktiskt gör att vi använder mer och mer plaster i samhället, inte minst för miljöns skull.

 …