All plast borde bli råvara igen

All plast kan återvinnas och bli ny plast. För att det ska bli verklighet behövs politiska beslut, samarbeten och nya lösningar.

Plaster behövs i ett hållbart samhälle. De är oumbärliga eftersom de är resurseffektiva material som gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Användningen av plast gör redan idag att vi minskar koldioxidutsläppen och sparar energi.

Ett kilo återvunnen plast minskar utsläppen med upp till två kilo koldioxid.

I Sverige materialåtervinns bara cirka 10-15 % av plastavfallet till nya plastprodukter. Resten blir till el och fjärrvärme (energiåtervinning). En mycket liten del hamnar i miljön genom nedskräpning och slitage. Sifforna kommer Naturvårdsverkets rapport om plastflöden i Sverige från 2020 och är baserade på en ganska grov kartläggning. För förpackningar är dock återvinningsgraden mycket högre, under 2021 var den 33%. 

Det är dags att ta nästa steg för att återvinna all plast. Vi vill öka materialåtervinningen, sluta kretsloppet för plast och nå en hållbar plastanvändning. Men då behövs politiska beslut, samarbeten och nya lösningar.

Sluta elda upp industrins råvaror 

En hållbar plastanvändning kräver effektiva styrmedel som minimerar läckaget till miljön, förstärker drivkrafterna för insamling och återvinning, samt gynnar innovation och utveckling. För att det ska bli verklighet krävs en kombination av åtgärder, bland annat:

 • Regeringen gör ett åtagande om kemisk återvinning av plast i Sverige där bl a långsiktig råvarutillgång, acceptans för kemiskt återvunnen råvara och investeringsstöd ingår.
 • Naturvårdsverket får i uppdrag att omarbeta vägledningen för giftfria och resurseffektiva kretslopp, för att möjliggöra säker återvinning av äldre plastprodukter.
 • Alla förpackningar ska ingå i producentansvaret och inga ”friåkare” tillåtas.

Läs mer om vad som krävs för att ökad plaståtervinning ska bli verklighet.

Genom att kemiskt ta tillvara råvaran i plasten för att göra nya produkter skulle vi kunna minska användningen av jungfrulig råvara och närma oss ett cirkulärt flöde.

Elin Hermansson, projektledare för Hållbar Kemi 2030, Kemiföretagen i Stenungsund

Rapporter

Mer om plast

 • Alternativa råvaror

  99,4 procent av all plast vi använder idag är fossilbaserad, det vill säga att den är baserad på produkter som är utvunna från olja. Totalt står plastproduktionen för cirka 4-6 procent av oljeanvändningen i världen. Med en ökande produktion av plastprodukter och en minskad användning av olja för transporter och uppvärmning spås den procentuella användningen av plast snabbt gå uppåt.

 • Återvinning

  Plast är ett av de bästa och mest miljövänliga materialen vi har. Och plasterna behövs i ett hållbart samhälle. De är oumbärliga eftersom de är resurseffektiva material som gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Dagens användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och sparar energi.

 • Kemisk återvinning

  Kemisk återvinning innebär att plasterna bryts ner till sina ursprungliga molekyler, som sedan användas för att tillverka helt ny plast av högsta kvalité. Här kan du läsa mer om vad Kemisk återvinning är.

Kontaktperson