Återvinning

Plast är ett av de bästa och mest miljövänliga materialen vi har. Och plasterna behövs i ett hållbart samhälle. De är oumbärliga eftersom de är resurseffektiva material som gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Dagens användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och sparar energi.

Det är hög tid att Sverige tar nästa steg för att återvinna all plast.

Mer om plaståtervinning

 • Kemisk återvinning

  Kemisk återvinning innebär att plasterna bryts ner till sina ursprungliga molekyler, som sedan användas för att tillverka helt ny plast av högsta kvalité.

 • Mekanisk återvinning

  Mekanisk återvinning är idag den effektivaste och mest använda metoden för att återvinna plast, det är även en relativt billig metod både ekonomiskt och energimässigt.

 • Svensk Plaståtervinning

  Svensk Plaståtervinning erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar.

 • Circular Plastics Alliance

  Circular Plastics Alliance, CPA, är ett EU initiativ med målet att öka EU:s marknad för återvunnen plast till tio miljoner ton år 2025.

 • MOnitoring Recyclates for Europe

  MORE är en gemensam digital plattform för att följa upp användningen av återvunnen plast inom den europeiska plastbearbetande industrin.

 • PolyREC

  PolyREC™ ska övervaka, verifiera och rapportera branschernas siffror för plaståtervinning och användning av återvunnen plast i Europa.

 …