Avtalsråd

För IKEM:s olika kollektivavtalsområden finns avtalsråd med representanter från medlemsföretagen. Avtalsråden är rådgivande förhandlingsdelegationer både inför och under kollektivavtalsförhandlingar.

Under avtalsperioderna fungerar råden som en viktig kontaktyta mellan IKEM och medlemsföretagen i olika avtals- och arbetsmarknadspolitiska frågor.

Deltagarna i råden är företrädare för avtalsområdet och branschen och bidrar med sin kunskap från medlemsföretagens verksamheter.

Om du vill veta mer om IKEM:s avtalsråd, kontakta Henrik Stävberg som är förhandlingschef på IKEM.