Avtalsråd

För IKEM:s olika kollektivavtalsområden finns så kallade avtalsråd med representanter från medlemsföretagen. Avtalsråden utgör rådgivande förhandlingsdelegationer både inför och under kollektivavtalsförhandlingar.

Under avtalsperioderna fungerar råden som en viktig kontaktyta mellan IKEM och medlemsföretagen i olika avtals- och arbetsmarknadspolitiska frågor.

Deltagarna i råden är företrädare för avtalsområdet och branschen och bidrar med sin kunskap från medlemsföretagens verksamheter.

Om du vill veta mer om IKEM:s avtalsråd kontakta Henrik Stävberg som är förhandlingschef på IKEM.