Operation Clean Sweep

Plastskräp, oavsett var det förekommer, är en fråga som väcker mycket känslor och som skadar allmänhetens bild av plast och plastindustrin. Speciellt problemet med nedskräpning i den marina miljön och mikroplaster har fått allt mer uppmärksamhet på senare år, både av myndigheter och media. Nedskräpningen är ett gränslöst problem som påverkar konsumenter över hela världen.

Ett internationellt program

Operation Clean Sweep, OCS, är ett internationellt program framtaget för att förhindra förluster av plastgranulat (pellets, flakes eller pulver) till naturen under hanteringen hos företag genom hela värdekedjan. OCS startade i Nordamerika för över 25 år sedan och implementerades i Europa under 2015.

Mikroplast och utsläpp av pellets är en högst aktuell fråga både i Europa och i Sverige. Europakommissionen släppte i mars en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi i vilken problematiken med mikroplast och förlusten av pellets lyfts fram. Åtgärder inom ramen för detta är därför troligt. Inom OCS pågår nu ett arbete tillsammans med PlasticsEuropé för att utveckla ett certifieringssystem som säkerställer att anslutna företag implementerat riktlinjerna. Målsättningen är att ha detta är klart 2022, vilket ligger i linje med kommissionens agenda. 

På nationell nivå har Naturvårdsverket släppt en vägledning om åtgärder för att minimera utsläpp av mikroplast från tillverkning och hantering av plast, se mer nedan.

I Sverige leds arbetet med Operation Clean Sweep av IKEM sedan 2016. En svensk manual, anmälningsblankett samt mer information om OCS finns här på IKEM:s webb. Manualen som tagits fram inom OCS är utformad för att ge maximal nytta vid alla typer av plasthantering, både tillverkning och transport. Manualen hjälper företag att analysera sin verksamhet, komplettera riktlinjer och engagera personalen. Under året kommer även ytterligare material tas fram med avsikt att vara till stöd för att kommunicera om OCS och varför det är viktigt till berörd personal, kunder och andra samarbetspartners.

Svensk manual för Operation Clean Sweep

Kontakta oss 

Vill du veta med om Operation Clean Sweep, OCS, eller gå med i programmet vänligen kontakta Henrik Oxfall. Vi hoppas att ni alla vill vara med och fullfölja vårt gemensamma åtagande gentemot vår egen plastindustri och mot samhället

Naturvårdsverkets vägledning

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om åtgärder för att minimera utsläpp av mikroplast från tillverkning och hantering av plast. Vägledningen innehåller generella skyddsåtgärder samt skyddsåtgärder som i samband med transport, rengöring av transportkärl, lastning, lossning paketering samt skyddsåtgärder på anläggningen som är helt i linje med de åtgärder som ingår inom Operation Clean Sweep.

Vägledningen ger en bra bild över de åtgärder som kan genomföras av verksamhetsutövare för att minimera utsläpp av plastgranulat i samband med dess hantering och kan vara ett bra komplement till den manual som är framtagen av Operation Clean Sweep

Läs mer

Naturvårdsverkets vägledning

Till Naturvårdsverket

Operation Clean Sweep Europe

 

 …