Hållbar industri: Responsible Care®

Inom Responsible Care® arbetar kemiindustrin systematiskt med frågor inom säkerhet, hälsa och miljö.

Responsible Care® är ett åtagande där kemiindustrin arbetar systematiskt med frågor inom säkerhet, hälsa och miljö. Det är enkelt för dig som är medlem i IKEM att ansluta företaget till Responsible Care®. Det finns inga kostnader för auditeringar med mera.

Mottot inom Responsible Care är ”sikte mot
ständiga förbättringar”.

 • Programmet Responsible Care i Sverige bygger på att vi skattar och sätter betyg på oss själva och våra framsteg.
 • Det finns ingen tredjepartsverifiering.
 • Responsible Care startade 1985 i Kanada och är idag spritt över hela världen.

Så här fungerar det för medlemsföretag som är anslutna till Responsible Care®

 • IKEM samordnar Responsible Care®-programmet inom Sverige och arrangerar nätverksträffar.
 • Vi följer upp resultaten så du och företaget kan komma framåt i arbetet.
 • IKEM rapporterar de nationella resultaten till vår europeiska branschorganisation CEFIC. Globalt ansvarar ICCA för utvecklingen av programmet.
 • Varje år rapporterar alla anslutna företag sina KPI:er, Key performance indicator, som är ett mått på som är ett mått på företagets miljö- och säkerhetskultur. 

Presentation av Responsible Care

Filmen är utgiven av ICCA - International Council of Chemical Associations.

 

 

Sex grundprinciper inom Responsible Care®:

 • 1

  En proaktiv ledarskapskultur

  En ledarskapskultur i företaget som är proaktiv och stödjer en säker kemikaliehantering.

 • 2

  Ständiga förbättringar

  Skydd av människor och miljö genom ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö för byggnader, processer och teknologi samt inom produktsäkerhet och styrning av leveranskedjan.

 • 3

  Livscykelorientering

  Förstärkning av den egna kemikaliekontrollen genom utveckling och implementering av livscykelorienterat tankesätt, riskbaserad hantering och goda exempel.

 • 4

  Ställ krav

  Påverka affärspartners ställ krav på säker kemikaliehantering, ansvarsfulla transporter med mera.

 • 5

  Samverkan med intressenter i samhället

  Förstå och svara upp mot oro och förväntningar på säker verksamhet och produkter.  Öppen dialog och kommunikation om verksamhet och produkter.

 • 6

  Bidra till ökad hållbarhet

  Bättre resurseffektivitet. Minimera utsläpp.

Anslut företaget till Responsible Care

Att vara med i Responsible Care® visar att ledningen i ett företag är engagerade i kemikalie- och hållbarhetsfrågor. Det är enkelt att ansluta företaget och det finns inga kostnader för auditeringar med mera.

Så här ansluter ni företaget till Responsible Care®

Kontakta mig om du har några frågor