Standardisering

Sverige har fått ansvaret för den nya internationella arbetsgruppen inom ISO för plaståtervinning. Ordförande är Kristin Geidenmark Olofsson, innovations- och hållbarhetschef på Trioplast. Arbetsgruppen I slutet av 2019 startade arbetet i den svenska arbetsgruppen.

Ett tiotal länder har redan visat intresse för att delta i den internationella arbetsgruppen, däribland Tyskland, Kina, Frankrike, Indien och USA. Standardiseringsarbetet kommer att fokusera på mekanisk och kemisk återvinning inklusive de steg som kommer precis före återvinningen. Standarder inom plaståtervinning behövs för att organisationer enklare ska kunna ställa om och börja använda återvunnen plast i större utsträckning, vilket i sin tur leder till en mer hållbar plastanvändning.

I Sverige är det arbetsgruppen för miljöaspekter inom plastkommittén som är med och utvecklar standarderna inom bland annat plaståtervinning och resurseffektivitet. Här har drygt 20 organisationer och över 30 experter anslutit sig till arbetet. IKEM är en av dessa.

Information om det pågående standardiseringsarbetet finns på SIS webbplats

 …