Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Responsible Care

Responsible Care är ett åtagande där man inom kemiindustrin arbetar systematiskt med frågor inom säkerhet, hälsa och miljö. Mottot inom Responsible Care är "sikte mot ständiga förbättringar".

Programmet Responsible Care i Sverige bygger på att vi skattar och sätter betyg på oss själva och våra framsteg. Det finns ingen tredjepartsverifiering.

Det är enkelt att ansluta företaget till Responsible Care, det finns inga kostnader för auditeringar med mera. Responsible Care startade 1985 i Kanada och är idag spritt över hela världen.

  • IKEM samordnar Responsible Care programmet inom Sverige och arrangerar nätverksträffar och följer upp resultat för att du ska få hjälp att komma framåt i ditt arbete.

  • IKEM rapporterar i vår tur vidare de nationella resultaten till vår europeiska branschorganisation CEFIC. Globalt ansvarar ICCA för utvecklingen av programmet.
  • Varje år rapporterar alla anslutna företag sina KPI:er (Key performance indicator) som är ett mått på företagets miljö-och säkerhetskultur. 

Sex grundprinciper inom Responsible Care:

  1. En ledarskapskultur i företaget som är proaktiv och stödjer en säker kemikaliehantering.
  2. Skydd av människor och miljö genom ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö för byggnader, processer och teknologi samt inom produktsäkerhet och styrning av leveranskedjan.
  3. Förstärkning av den egna kemikaliekontrollen genom utveckling och implementering av livscykelorienterat tankesätt, riskbaserad hantering och goda exempel.
  4. Påverka affärspartners ställ krav på säker kemikaliehantering, ansvarsfulla transporter med mera.
  5. Samverkan med intressenter i samhället. Förstå och svara upp mot oro och förväntningar på säker verksamhet och produkter.  Öppen dialog och kommunikation om verksamhet och produkter.
  6. Bidra till ökad hållbarhet. Bättre resurseffektivitet. Minimera utsläpp.

 

Medlem i branschföreningen: Undersidor till Responsible Care

KPI-rapportering

Självskattning

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in