Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Offentligt samråd om biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast

Nu lanserar EU-kommissionen ett offentligt samråd om biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast. Samrådet ska ge ökad kunskap åt kommissionen inför utarbetandet av en ny lagstiftning som ska ta itu med ökande hållbarhetsutmaningar i samband med användningen av dessa plastgrupper. Lagförslaget förväntas presenteras sommaren 2022.

- Biobaserade, biologiskt nedbrytbara och komposterbara plaster har potential att ge fördelar jämfört med traditionell plast. Vi måste dock grundligt bedöma om dessa plaster uppfyller sina löften och på vilka villkor. Vi måste också skapa klarhet på marknaden så att konsumenter och företag lätt kan förstå skillnaderna mellan dessa plaster, säger Virginijus Sinkevičius, EU:s miljökommissionär.

Samrådet baseras på den färdplan som EU-kommissionen presenterade i september 2021. Enligt informationen från kommissionen vill man undersöka följande politikområden:

Politikområde 1: Hållbarheten hos de biologiska råvaror som används för att producera biobaserad plast

Användning av biologiska råvaror i stället för råvaror som framställs av fossila bränslen kan bidra till att minska plastens miljöpåverkan under hela livscykeln. Miljökonsekvenserna under hela livscykeln måste dock beaktas – inbegripet förändrad markanvändning, biologisk mångfald och klimatpåverkan samt nedskräpning. För närvarande finns inga hållbarhetskriterier för dessa plaster på EU-nivå, men konsumenterna förväntar sig att de ska vara helt hållbara.

Politikområde 2: Effektiv biologisk nedbrytning av biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast och deras roll i en cirkulär ekonomi

Dessa plaster kan endast ge miljöfördelar om deras biologiska nedbrytning kan verifieras med hjälp av standarder. Även om det finns europeiska standarder för vissa medier, t.ex. industriell kompostering, finns det inga europeiska standarder för biologiskt nedbrytbar plast under andra förhållanden, t.ex. den marina miljön. Dessutom föreslår principerna om cirkulär ekonomi och avfallshierarki att dessa plaster endast ska användas för begränsade, specifika ändamål för vilka det inte är möjligt eller önskvärt att minska, återanvända och återvinna dessa plaster.

Politikområde 3: Utbredd förvirring

Även om dessa plaster har många likheter har de också många skillnader. Konsumenter och användare av dessa plaster har för närvarande inte tillgång till tydlig och tillförlitlig information när de köper eller bortskaffar denna plast. Märkning kan bara vara till hjälp när den är tydlig och fullständig. Om dessa plaster bortskaffas på ett felaktigt sätt kan det dessutom leda till korskontaminering av avfallsflöden och därmed mindre cirkularitet av plast.

Det offentliga samrådet är öppet i åtta veckor fram till den 15 mars 2022.
Till samrådet 

Källa nyhet från EU-kommissionen 

Mer information på EU-kommissionens webbplats 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in