Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

EU:s plaststrategi

I januari 2018 presenterades EU:s plaststrategi, som är en strategi för plast i en cirkulär ekonomi. Den innehåller dels en vision och dels en rad aktiviteter.

Grunden är att kommissionen anser att plastindustrin är viktig för den europeiska ekonomin och att plastmaterialen hjälper oss att minska miljöpåverkan och lösa ett antal framtida hållbarhetsutmaningar. Samtidigt som man ser problem i att dagens användning inte cirkulär.

Återvinningen är låg och användningen av återvunnen plast står endast för fyra till sex procent av efterfrågan plast inom EU. Det sker även läckage av plast till miljön från nedskräpning och mikroplast samt att  bionedbrytbar plaster skapar problem i återvinningen och förvirrar konsumenterna.

Den övergripande visionen är smart, innovativ och hållbar plastindustri, där konstruktion och produktion fullt ut respekterar behoven av återanvändning, reparation och återvinning, skapar tillväxt och jobb i EU. Plastindustrin bidrar också till lägre utsläpp av växthusgaser samt begränsar EU:s beroende av importerade fossila bränslen.

Enligt kommissionen är det primära målet med den gemensamma visionen att styra investeringar i rätt riktning. Man vill också se innovation och ökat samarbete med alla nyckelspelare i värdekedjan.

Plaststrategin fokuserar på fyra områden.

  1. Öka kvalitén och ekonomin i plaståtervinningen
  2. Hhantera plastavfallet och nedskräpningen
  3. Driva investeringar och innovation mot cirkulära lösningar
  4. Utveckla globala åtgärder för nedskräpningen

Visionen 2030 är att:

  • Alla plastförpackningar ska kunna återanvändas eller återvinnas på ett kostnadseffektivt sätt
  • Över hälften av allt plastavfall som uppstår återvinns och att den separata insamlingen är mycket hög.
  • Sorterings- och återvinningskapaciteten har fyrdubblats sedan 2015
  • Efterfrågan på återvunnen plast har ökat fyra gånger
  • Läckage av plast i miljön har minskat drastiskt

 

Här finns EU:s plaststrategi

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in