Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Plasternas roll i samhället

Plast är en relativt ny materielgrupp som har utvecklats under 1900-talet. Idag är plasterna en förutsättning för ett hållbart samhälle, men det finns många åsikter om plasternas roll i samhället. På IKEM har vi tagit fram ett presentationsmaterial, ”Plasternas roll i samhället”, som beskriver några av de möjligheter och utmaningar som plasterna skapar för samhällets utveckling.

Presentationen inleds med resultat från en attitydundersökning som vi på IKEM genomförde under 2016 genom att låta personer svara på frågan:

Vad tänker du på när du hör ordet plast?
Deltagarna fick ge spontana associationer till plast.

Det blev övervägande negativa associationer som miljöförstöring, skräp och olja, men även positiva ord som användbart, praktiskt, bra och billigt. Det är inte konstigt att man får denna negativa bild eftersom den är den sida av plastanvändningen som man läser om eller ser på TV. Dessvärre lyfts sällan alla de positiva saker fram som faktiskt gör att vi använder mer och mer plaster i samhället, inte minst för miljöns skull.

Presentationen ”Plasterna roll i samhället” finns tillgänglig för alla IKEM:s medlemmar och är ett hjälpmedel och verktyg för att kunna förklara både för kunder och för egen personal om varför plast används, vad det är, vad det är tillverkat av och inte mins på all nytta som plast gör i vårt samhälle. Till presentationen finns även ett talmanus inklusive bakgrundsinformation och referenser.

Vill du får tillgång till presentation och tillhörande talmanus hör av dig till oss på IKEM.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in