Skriv ut

Ny svensk innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv

Tarkett har lanserat en ny teknik som innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester. Det gör att gamla golv kan återvinnas till råvaror som har lika hög kvalitet som plast gjord direkt av nya råvaror. Innovationen som har forskats fram i Sverige möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv.

- Vi är oerhört stolta över att kunna berätta att vi löst en av de stora utmaningarna kring att återvinna gamla plastgolv, med en helt ny revolutionerande teknik, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Det är ett viktigt steg mot ett cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Plastgolv är slitstarka och materialet lämpar sig väl för återvinning. Golvbranschen har sedan 20 år ett system för återvinning av installationsspill från plastgolv. Vid Tarketts anläggning återvinns varje år cirka 250 ton sådant spill som samlas in från golvinstallationer i hela Sverige.

Hittills har gamla plastgolv gått till förbränning. Det beror framförallt på att det inte varit tekniskt möjligt att återvinna äldre golv, på grund av att de bland annat behöver separeras från lim och spackel. Men även bristande incitament för återvinning och bristande system för logistik och infrastruktur är utmaningar som behöver lösas. Det finns även kvarstående utmaningar med golv tillverkade före 2011 som kan innehålla ämnen som inte bör återföras in i kretsloppet.

Ställ krav på återvunnen råvara

- Även våra politiska beslutsfattare har en roll att spela i att driva denna utveckling framåt. En starkare efterfrågan på återvunnet material skulle skapa mycket tydligare incitament för forskning och investeringar i nya processer. Därför förespråkar vi att förbränning av plastgolv borde förbjudas och att det vid offentliga upphandlingar bör ställas krav på återvunnet material. Utan en efterfrågan från marknaden kommer det ta lång tid innan vi når fram till ett cirkulärt samhälle, avslutar Dag Duberg.

Gamla plastgolv utgör en enorm potentiell råvaruresurs. Enligt uppgifter från IVL finns det bara i Sverige cirka 150 miljoner kvadratmeter plastgolv av PVC, som om det återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing om uppemot en miljon ton.

Källa