Nyheter

Nyheter

PVC Forum på byggforum 11 september

16 okt 2020
PVC Forum deltar som partner på Byggforum med en programpunkt. Vi vill visa att PVC Forums medlemsföretag både kan och vill bidra till byggsektorns färdplan för en mer hållbar byggprocess. Men då måste också byggsektorns beställare ställa krav på att branschens insamlingssystem för bl.a. installationsspill från plastgolv och rör utnyttjas samt att man börjar upphandla PVC-produkter som innehåller återvunnen eller förnybar PVC.